Deskundigheidsbevordering

Om onze adviezen op een goede manier te kunnen uitbrengen en onze kennis up-to-date te houden besteden wij veel aandacht aan deskundigheidsbevordering/bijscholing. 


Cursussen en Themabijeenkomsten

De commissieleden hebben de volgende cursussen en themabijeenkomsten gevolgd:

 • Basiscursus VAC-werk in de woningbouw
 • Formuleren van een VAC-advies 
 • Succesvol adviseren met de toetswijzer 
 • Woonkeur
 • WoonKwaliteitonderzoek
 • Wonen en Zorg
 • Toegankelijke leefomgeving
 • Energiebesparing
 • Oververhitting
 • Ventilatie en gezondheid 


Studiebijeenkomsten/beurzen

 • Van tijd tot tijd nodigen wij bedrijven uit om een presentatie te geven over een bepaald thema. In de afgelopen periode zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
  - Elektrische installaties in de woning (door de firma Luitjes Elektrotechniek uit Schagen)
  - Wet Ruimtelijke Ordening (door de heer Kuikman van de gemeente Schagen)
  - Levensloopbestendig wonen, met name het geschikt maken van de woning voor oudere mensen of mensen met een beperking (door de heer Meijers) 
  - Warmtepompen (door de firma Stiebel Eltron)
 • VAC Schagen heeft zelf een studiebijeenkomst over veiligheid georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst in de nieuwe brandweerkazerne in Schagen gaven de brandweercommandant en een medewerker van de ambulancedienst van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een presentatie over hun organisatie. Wij kregen tips waar we in het kader van veiligheid en toegankelijkheid op moeten letten bij het beoordelen van tekeningen.

 • Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen gaan de VAC-leden naar diverse beurzen: Elektrotechnische Beurs, Bouwbeurs, VSK beurs.

 • Wij wonen regelmatig studiedagen en symposia bij die op bouwen en wonen betrekking hebben en ook bezoeken wij bedrijven zoals Stork Air/Ferroli en Honeywell, BUVA in Barendrecht. 


Werkbezoeken

Omdat het voor ons belangrijk is om te zien hoe onze adviezen in de praktijk zijn toegepast en te horen welke opmerkingen de bewoners over hun woning hebben, bezoeken wij de projecten waarover wij hebben geadviseerd zo mogelijk in de uitvoeringsfase en na afronding.

Wij hebben een werkbezoek gebracht aan:
• 2 woningen in de gerenoveerde Magnusbuurt, Schagen 
• scholen van het Regius College (voormalige GSg) te Schagen
• zorgappartementen in complex ZigZag (begeleid wonen) te Schaagen
• woningen in Hoep Centrum, Schagen
• open dag Complex Oranje Rood te Schagen
• open dag Cultuurhuis Markt 18 te Schagen
• diverse types woningen en appartementen in Nes Noord, Schagen
• duurzame woningen project Houtwerf Waarland
Het project Houtwerf is uniek in Nederland vanwege het "Road Energy System". Het idee  hierachter is dat in de zomer de warmte uit het
geasfalteerde fietspad langs de woningen opgeslagen wordt in de bodem en dat deze dan in de winter d.m.v. een warmtepomp en een
distributiesysteem naar de woningen gevoerd wordt. Een bijkomend voordeel zou zijn dat er tijdens warme dagen ook koude uit de bodem
geleverd kan worden. 
Wij hebben in deze wijk  een WoonkwaliteitOnderzoek duurzaamheid uitgevoerd, een presentatie gehouden over de uitkomsten van dit onderzoek en een bewonersavond georganiseerd. 

 • Aloysiusschool te Schagen
 • Julianaschool te Schagen
 • Brede School Hoge Ven te Warmenhuizen
 • eengezinswoningen in de Nijverheidstraat, Schagen
 • appartementen in plan Hofpark, Schagen
 • Zorgcomplex voor jongeren JLVG te Schagen
 • Woningen en appartementen in plan Oostwalkwartier te Tuitjenhorn


Verder hebben wij in de afgelopen periode diverse interessante woningen en projecten bezocht: 

 • een levensloopbestendige woning in Nieuwe Niedorp
 • ICOON-woning Heerhugowaard (in deze woning zijn veel doordachte energie reducerende technieken toegepast)
 • Stad van de Zon Heerhugowaard (energieneutrale wijk) 
 • IJburg (woonwijk in het oosten van Amsterdam, gebouwd op kunstmatige eilanden in het IJmeer)
 • GWL-terrein in Amsterdam (een autovrije, ecologische woonbuurt, gebouwd volgens duurzame principes) 
 • Project Inverdan/ stadhuis Zaanstad (stadsvernieuwingsproject)
 • Project Technologie Thuis Nu in Woerden (het TTN project is opgezet als samenwerkingsverband van OTIB, UNETO-VNI en TNO en partners uit de zorgsector. De VAC-leden hebben de modelwoningen bezocht.
 • Kenniscentrum Installatie Adviesgroep Van Schaijk in Winkel (informatie over duurzaam installeren en bouwen, energiebesparing, WMO, ergonomie en levensloopbestendig wonen)
 • Ecologische woning in Winkel (dit huis is in 1995 gebouwd met veel nadruk op het zelfvoorzienend zijn in energievoorziening en afvalverwerking. Zowel afval als vuil water worden gerecycled en er wordt gebruik gemaakt van een composttoilet)/
 • Homeruswijk in Almere Poort (deze wijk is een voorbeeld van Collectief Particulier Ondernemerschap. De bewoners konden hun huis geheel naar eigen idee ontwerpen. Hierdoor ontstond een gevarieerde en kleurrijke wijk)
 • Project Nesland in Den Burg (dit project is ook een voorbeeld van collectief particulier ondernemerschap)
 • Diverse woningen in de Marktstraat en Kanaalstraat in Schagen (dit betreft een renovatieproject van Wooncompagnie, waarbij gedateerde eengezinswoningen met een energielabel G en F zijn opgeplust naar A label).