Wat doet VAC Schagen?

Advisering

VAC Schagen brengt onafhankelijk advies uit over bouwplannen aan de gemeente, woningcorporatie, architecten, projectontwikkelaars.
Wij hebben regelmatig overleg met deze instanties. Door onze goede contacten ontvangen wij de bouwtekeningen vaak al in een vroeg stadium. 
VAC Schagen wordt gesubsidieerd door de gemeente Schagen en door Wooncompagnie.

Ook particulieren kunnen van onze diensten gebruik maken en vrijblijvend advies vragen.
Ons doel is om in het belang van de toekomstige gebruiker de gebruikskwaliteit van de woningen, gebouwen en de woonomgeving te verbeteren en deze zo optimaal mogelijk te krijgen. Wij streven in het belang van de (toekomstige) bewoner naar een zo groot mogelijke praktische bruikbaarheid van woningen en gebouwen.

Meerwaarde VAC-advies 
Natuurlijk letten ook architecten en aannemers op de gebruikskwaliteit van woningen. Hun specialisme ligt echter op een ander terrein.
VAC Schagen heeft jarenlange ervaring met het toetsen van woningen op gebruikskwaliteit, zoals die beleefd wordt door de bewoners. 
VAC Schagen kijkt als het ware door de ogen van de toekomstige bewoners naar de bestemmingsplannen en de woonkwaliteit van nieuw te bouwen en/of te renoveren woningen of gebouwen. Wij kunnen in 'normale' taal vertellen wat het gevolg van een bepaalde keuze zal zijn in de praktijk van het wonen.
Het gebeurt regelmatig dat pas als een woning is opgeleverd en de bewoners er in wonen, de tekortkomingen duidelijk worden. Als het om wonen gaat heeft iedereen zijn eigen wensen en voorkeuren, maar een aantal zaken geldt voor iedereen. Niemand zit te wachten op problemen als tegen elkaar slaande deuren, bovenlichten die niet bedienbaar zijn, radiatoren die in de weg hangen, te kleine slaapkamers of de onmogelijkheid om dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren.
Deze klachten zijn gemakkelijk te voorkomen wanneer u zich als particuliere opdrachtgever, woningcorporatie of bouwer/projectontwikkelaar laat adviseren door VAC Schagen. Het op tijd inschakelen van VAC Schagen kan kostenbesparend werken.

klik hier voor meer informatie: overzicht knelpunten 2014


Woonkwaliteitonderzoek

Naast het uitbrengen van adviezen voert VAC Schagen ook regelmatig Woonkwaliteitonderzoeken (WKO's) uit.
Dit zijn onderzoeken naar de tevredenheid van bewoners over hun woning en woonomgeving. Wij vragen hoe de bewoners de praktische bruikbaarheid van hun woning en woonomgeving waarderen en inventariseren tegen welke problemen en knelpunten zij aanlopen. 

Op deze manier toetsen wij de adviezen die door ons zijn uitgebracht en tegelijkertijd verzamelen wij informatie over veranderingen in de wensen van de woonconsument, trends in de woningbouw en veel voorkomende knelpunten.
De resultaten van een WKO zijn interessant en bruikbaar voor architecten, projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten. 
Opdrachtgevers kunnen ons ook vragen om een WKO uit te voeren om specifieke knelpunten te signaleren. Deze gegevens kunnen dan gebruikt worden om soortgelijke problemen bij nieuwe bouwprojecten te voorkomen.


Manier van werken 

Wij beoordelen de bouwtekeningen die wij aangeboden krijgen aan de hand van toetsingslijsten, waarbij wij ons vooral richten op de gebruikskwaliteit, indeling en praktische bruikbaarheid van woningen, gebouwen en woonomgeving.
Ook besteden wij aandacht aan het uiterlijk van de woning en de woonomgeving. 

Bij de beoordeling maken wij gebruik van de Woonkwaliteitwijzer en de digitale Toetswijzer 2.0.
Deze toetsinstrumenten zijn samengesteld door de landelijke organisatie VACpunt Wonen.
Wij letten er vooral op of de woningen en woongebouwen voldoen aan de volgende, landelijk vastgestelde criteria:
bruikbaar, doelmatig, toegankelijk, veilig, duurzaam, onderhoudsvriendelijk, gezond en comfortabel. 

(klik hier voor meer informatie over gebruikskwaliteit).

Vervolgens stellen we een eindrapport op met conclusies en aanbevelingen. Dit advies wordt naar de opdrachtgevers toegestuurd.
We lichten onze adviezen vaak nog mondeling toe.
Gebleken is dat de opdrachtgevers meestal zeer positief reageren en dat een groot deel van onze adviezen wordt opgevolgd. 

Alle VAC-leden hebben een gedegen opleiding gehad om advies uit te kunnen brengen.
VAC Schagen is ook gecertificeerd om projecten te beoordelen die onder het certificaat Woonkeur worden gebouwd.
Voor ondersteuning kunnen wij altijd een beroep doen op VACpunt Wonen, het landelijk kennis-en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. VACpuntWonen is de overkoepelende organisatie van alle landelijke Adviescommissies Wonen.


klik hier voor het jaarverslag 2014