Wat wij doen

De belangrijkste activiteiten zijn het toetsen van plannen en het uitvoeren van onderzoek. De WAC hanteert hierbij de volgende criteria:


Bruikbaarheid en doelmatigheid
Toegankelijkheid
Veiligheid
Gezondheid en comfort
Duurzaamheid, levensloopbestendigheid
Onderhoudsvriendelijkheid en hygiŽneToetsen


WAC adviezen
Aan de hand van de bovenstaande toetsingscriteria stelt de WAC aanbevelingen op over bouwplannen van woningbouw en woonomgeving. Deze aanbevelingen worden verstrekt aan de opdrachtgever (gemeente, woningcorporaties, architecten en/of projectontwikkelaars). WAC-medewerkers stellen zich op als kritische woon-consumenten. Zij krijgen scholing in het lezen van bouwtekeningen, het beoordelen van woningbouw- en woonomgevingplannen, het formuleren van adviezen en het uitvoeren van woonkwaliteitsonderzoeken.

WoonKwaliteitOnderzoek

Geruime tijd na de oplevering van de nieuwe of gerenoveerde woning doet de WAC onderzoek onder de bewoners om na te gaan of zij tevreden zijn over hun woning en woonomgeving. De resultaten uit deze onderzoeken worden weer gebruikt bij het beoordelen van nieuwe bouwplannen.