Welkom bij WAC Utrechtse Heuvelrug

De WoonAdviesCommissie Utrechtse Heuvelrug (WAC) is een commissie die voor de gemeente de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving toetst ten behoeve van (toekomstige) bewoners van nieuw te bouwen of te renoveren woningen.

Gebruikskwaliteit houdt in dat zowel de woning als woonomgeving geschikt zijn om alle dagelijkse activiteiten ongehinderd uit te voeren.

WAC Utrechtse Heuvelrug heeft met de gemeente Utrechtse Heuvelrug een convenant afgesloten. Dat garandeert dat de WAC vanaf het prille begin van een bouwplan wordt betrokken daarbij. Tevens zijn er afspraken met de verschillende woningbouwverenigingen binnnen de gemeente; ook zij maken gebruik van de vakkennis van de WAC-leden.
De onkosten van de WAC worden middels subsidie door de gemeente vergoed.

De WAC Utrechtse Heuvelrug wordt ondersteund door de landelijke organisatie VACpunt Wonen. De basis voor de toetsen, de WoonKwaliteitWijzer, en de cursussen voor (bij)scholing zijn bij VACpunt Wonen ontwikkeld. Via de website www.vacpuntwonen.nl kunt u hier kennis van nemen.Daarnaast behartigt VACpuntWonen de belangen van huiseigenaren en huurders in landelijke overlegorganen. Het voert overleg met het Ministerie van VROM en landelijke organisaties op het gebied van bouwen, wonen en consumentenzaken.

De Provincie Utrecht heeft een provinciale VAC, waar de WAC Utrechtse Heuvelrug ook een actieve rol in vervult. De provinciale VAC richt zich vooral op informatie-uitwisseling met andere VAC/WAC’s in de provincie.