Nieuws

 

Eerstvolgende vergadering Vlaardingse Advies Commissie

Dinsdag 5 maart 2013. Een stedebouwkundige van de gemeente Vlaardingen zal ons inlichten over de huidige stand van zaken van Actieplan Wonen.

Locatie: informatiecentrum Floris de Vijfdelaan 140, Vlaardingen, 19.30 uur.

 

Vergaderschema 2013

15 januari, 5 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 10 september, 15 oktober en 26 november *.

Onze vergaderingen beginnen om 19.30 uur, in het informatiecentrum Floris de Vijfdelaan 140.

 

* Dit schema is onder voorbehoud, wilt u een vergadering bijwonen, neem dan eerst telefonisch contact op met de secretaris of de datum nog klopt.