Projecten 

WKO Buizengat, 12 appartementen en 8 eengezinswoningen.

Van maart tot mei 2011 heeft de Vlaardingse Advies Commissie in opdracht van Waterweg Wonen een WoonKwaliteitsOnderzoek verricht. Het ging om de 8 eengezinswoningen aan de Korte Dijk 1 t/m 15 en de 12 appartementen aan de Werf de Hoop 12 t/m 23. Inmiddels is het WKO uitgereikt aan Waterweg Wonen, en heeft de wooncorporatie ook al contact gehad met de bewoners over een aantal door hen benoemde zaken. Tevens zullen de aangebrachte punten worden besproken in de huurdersraad en de gemeente Vlaardingen.

Advies Hospice

Op verzoek van Samenwerking heeft de Vlaardingse Advies Commissie in 2011 een advies uitgebracht over de bouwplannen van het Hospice. In 2012 hebben een aantal leden een rondleiding gekregen op de bouwplaats. Het Hospice wordt duurzaam gebouwd, met een luxe uitstraling. Op 18 oktober 2012 heeft ons VAC door middel van een 'elevator-pitch' overige belangstellende VAC's geinformeerd over het Hospice en ons advies tijdens de regiovergadering van VACpuntWonen.

Advies bestemmingsplannen

De gemeente dient bestaande bestemmingsplannen ten minste elke 5 jaar (met uitstel van nog eens 5 jaar) te herzien. Deze plannen worden onder andere ter advies aan het VAC voorgelegd.

Advies Hogendorpkwartier

Op verzoek van Waterweg Wonen hebben wij in 2011 en 2012 de plannen voor de nieuwe woningbouw in de Babberspolder beoordeeld. Dit betrof de woningen van "het Vlaardings Geluk" en de woningen in "het Hogendorpkwartier".