Organisatie 

Doelstelling van VAC Vlaardingen

VAC Vlaardingen behartigt de belangen van de woonconsument vanuit de visie van de gebruiker en stelt zich tot doel het bevorderen van de gebruikskwaliteit van woningen, (woon)gebouwen en woonomgeving.
Daarmee wordt de leefbaarheid, levensloopbestendigheid, duurzaamheid en flexibiliteit van zowel bestaande als te bouwen woningen, de woonomgeving en de sociale veiligheid bevorderd.

Samenstelling

VAC Vlaardingen bestaat uit zes geschoolde vrijwilligers met verschillende professionele achtergronden. De commissie werkt samen met het VOR, waarvan elke vergadering ook een vertegenwoordiger aanwezig is.
De VAC leden volgen een verplichte basiscursus: VAC-werk in de woningbouw.
Door deelname aan aanvullende cursussen wordt de deskundigheid binnen de VAC verder bevorderd.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten zijn het toetsen van plannen en het uitvoeren van onderzoek.
VAC Vlaardingen brengt advies uit over woningbouw/renovatie plannen in de huur- en koopsector, over plannen voor realisering/renovatie van openbare gebouwen en over plannen die betrekking hebben op de woonomgeving zoals (her)inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, bestemmingsplannen, structuurplannen, verkeersplannen enzovoort.
De VAC beoordeelt bouwtekeningen op:
• bruikbaarheid en doelmatigheid
• toegankelijkheid
• veiligheid
• duurzaamheid en levensloopbestendigheid
• onderhoudvriendelijkheid
• levensloopbestendigheid
• gezondheid en comfort
De VAC beoordeelt bestemmingsplannen op:
• sociale veiligheid
• bereikbaarheid (openbaar vervoer, verkeersstromen)
• leefbaarheid (winkels, groen, speelvoorzieningen)

Aan de hand van de bovenstaande toetsingscriteria stelt de VAC haar advies op en stuurt dit vervolgens naar de gemeente, architect, woningcorporaties, en/of projectontwikkelaars.

WoonKwaliteit Onderzoek

Minimaal een jaar na de oplevering van de nieuwe of gerenoveerde woning kan de VAC onderzoek doen onder de bewoners om na te gaan of zij tevreden zijn over hun woning en woonomgeving. De resultaten uit deze onderzoeken worden weer gebruikt bij het beoordelen van nieuwe bouwplannen.