Welkom op de website van VAC Vlaardingen

De Vlaardingse Advies Commissie is een onafhankelijke woonconsumentenorganisatie die op gemeentelijk niveau actief is.

Zij bestaat uit vrijwilligers met verschillende maatschappelijke achtergronden die, gevraagd en ongevraagd, advies geven aan de gemeente, woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars, bouwondernemingen en particulieren die bouwplannen hebben.

De commissie beoordeelt de gebruikskwaliteit van nieuw te bouwen of te renoveren woningen en woonomgevingen vanuit het standpunt van de bewoner: Is de woning en zijn omgeving geschikt om alle dagelijkse activiteiten ongehinderd uit te voeren?
Onze doelstelling is deze gebruikskwaliteit te verbeteren.

VAC Vlaardingen heeft met de gemeente en de twee wooncorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking een convenant afgesloten. Dat garandeert dat VAC Vlaardingen vanaf het prille begin van een bouwplan daarbij wordt betrokken.