UITSLAG WOONKWALITEITSONDERZOEK APPARTEMENTENCOMPLEX
DE KORNPUTVESTE TE STEENWIJK

Over het algemeen is men tevreden tot zeer tevreden over de woning. De ruime woonkamer en de indeling van de woning scoren hoog. Punten waar men minder tevreden over is betreffen met name het gebruik van de parkeerplaats, de plaats van de vuilcontainer en de stallingmogelijkheid voor fietsen en scoot-mobielen. Ook het feit dat men vanuit de woningen op de verdieping zittend op een stoel of bank niet naar buiten kan kijken wordt soms als minder prettig ervaren. Een klein aantal bewoners gaf aan zich soms niet veilig te voelen in hun woning. Dit blijkt te maken te hebben met het niet sluiten van de hekken van de parkeerplaats door een aantal bewoners, waardoor deze voor derden vrij toegankelijk wordt.

Wij hebben de uitslag van de enquête inmiddels uitgebreid met onze opdrachtgever Woonconcept doorgesproken. De plaats van de vuilcontainer ten opzichte van het complex hebben wij meegenomen in een gesprek met de gemeente. Zij zullen bij toekomstige projecten aandacht besteden aan een zo gunstig mogelijke plaatsing van vuilcontainers.

Er zijn 19 van de 24 formulieren ingevuld geretourneerd. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan van positieve punten en knelpunten in het complex. Deze punten kunnen meegenomen worden in toekomstige projecten van Woonconcept.