Actueel

VAC.Wonen Meppel gaat er vanuit dat wonen een aantal basisactiviteiten omvat,
die zowel in de woonomgeving als in de woning moeten kunnen worden uitgevoerd.

Voor al deze activiteiten worden in de Woonkwaliteitswijzer criteria genoemd.

                                               

De toetsingscriteria zijn:

♦  Bruikbaarheid en doelmatigheid
    ∑ korte logische routes, ruimten geschikt voor meer activiteiten, privacy
♦  Toegankelijkheid
    ∑ rolstoelgebruikers, visueel-gehandicapten, ouderen, personen met kinderwagens
♦  Veiligheid
    ∑ fysieke en sociale veiligheid, brandpreventie, verkeersveiligheid
♦  Gezondheid en comfort
    ∑ isolatie, ventilatie, voorkomen van geluidsoverlast, tocht en vocht
♦  Duurzaamheid
    ∑ aandacht voor milieu

                                    
♦  Onderhoudsvriendelijk en hygiŽnisch
    ∑ goed reinigbaar, onderhoudsvriendelijk

Deskundigheid

De VAC bestaat uit deskundig, goed geschoolde vrijwilligers, die de belangen van de toekomstige bewoners behartigen.
De VAC-leden volgen een verplichte basiscursus.
Door deelname aan aanvullende cursussen, studiemiddagen en themabijeenkomsten en het bijhouden van vakliteratuur wordt de deskundigheid binnen de VAC verder bevorderd.
Het cursusaanbod van VACpuntWonen bestaat onder andere uit:
• Bestemmingssplannen
• Themabijeenkomst Wonen en Zorg
• Toetswijzer 2.0