Actueel

Algemeen.

Activiteiten waar VAC-Bunnik zich op dit moment mee bezig houdt zijn: 

  • Het beoordelen van de ontwerpplannen van Prorail met betrekking tot de spoorkruisingen te Bunnik.
  • De Gaarde, een appartementencomplex in Bunnik
  • Het woningbouw plan aan de Schoudermantel 32 te Bunnik.  
  • Participeren in de Klankbord groep met betrekking tot woningbouw rondom Het Burgje in Odijk-west.


♦ VAC-Bunnik heeft ook kennis vergaard op het gebied van energiebesparing in bestaande woningen. 
    Op basis van die kennis hebben we meegedaan met de door wethouder Koopmanschap georganiseerde energiemarkt in februari 2013, bedoeld om   

    inwoners van de gemeente Bunnik te informeren over de mogelijkheden van duurzaam energiegebruik en wat verschillende lokale ondernemers 

    daarin kunnen doen. 

    VAC-Bunnik kan worden geraadpleegd om een onafhankelijk advies te geven op uw plannen, aanvragen, offertes op het gebied van 

    energiebesparing.

 

 

Opleiding / training.

De landelijke organisatie VACpuntWonen verzorgt een (verplichte) basiscursus om de leden van VAC-Bunnik te scholen.

Door middel van aanvullende cursussen, trainingen en werkbezoeken aan interessante (bouw) locaties, ook veelal georganiseerd door de landelijke VACpuntWonen organisatie blijven de VAC-Bunnik leden up-to-date.

 

Werving.

Op dit moment zou de woonadviescommissie VAC Bunnik zich gaarne versterken met één of twee twee nieuwe leden uit het dorp Werkhoven.

Voor nadere informatie zie ook het stukje in het locale nieuwsblad 't Groentje van 16 februari 2011. 

Klik voor het stukje op deze link: Artikel in 't Groentje