Projecten

Wonen.
Dagelijks voeren we in en rondom onze woning talloze activiteiten uit. We koken, eten, slapen, poetsen, gaan naar uw werk of school. Al deze activiteiten willen we ongehinderd en met het nodige gemak kunnen uitvoeren.
Met andere woorden: We willen een woning met een hoge gebruikskwaliteit. Dus voldoende bergruimte, genoeg aansluitpunten - zoals voor audio en computerapparatuur - en geen deuren die tegen elkaar slaan. Maar ook moet er een plek zijn voor een kinderwagen of rollator.
In de woonomgeving moet een auto kunnen worden geparkeerd en moeten kinderen veilig kunnen spelen.

Kort gezegd betekent gebruikskwaliteit dat woning en woonomgeving geschikt zijn om alle dagelijkse activiteiten ongehinderd te kunnen doen. Niet alleen nu, maar ook later als de gezinssamenstelling verandert, u zorg nodig heeft of thuis wilt gaan werken. Veranderen de wensen dan is het prettig als de woning eenvoudig kan worden aangepast.
Natuurlijk letten ook architecten en aannemers op gebruikerskwaliteit van woningen, maar hun specialisme ligt op een ander terrein.
De VAC heeft ervaring met het toetsen van woningen op gebruikskwaliteit, zoals die beleefd wordt door bewoners.

Beoordeelde projecten.

Algemeen.
Het begon ooit zo'n 25 jaar geleden in 1985.
De nieuw gebouwde woningen tegenover 't Wapen van Bunnik, hoek Langstraat - Dorpstraat, kenden enkele gebruikers knelpunten. Na een initiatief vanuit de Bunnikse Vrouwenraad wist men via de landelijke organisatie VACpuntWonen een bijdrage te leveren de knelpunten op te lossen.
Het ontstaan van de woonadviescommissie in de gemeente Bunnik! 

Daarna heeft VAC-Bunnik in de 25 jaar van haar bestaan vele plannen beoordeeld.
Niet alle adviezen kunnen gehonoreerd worden, maar het komt vaak voor dat de architect een aantal aanpassingen overneemt waardoor een gebruiksvriendelijker woning ontstaat, bijvoorbeeld door het veranderen van de draairichting van deuren, het verplaatsen van een dakraam zodat het mogelijk wordt dit schoon te maken, het toegankelijk maken van de wc voor rolstoelgebruikers, het vergroten van de lift in een appartementengebouw, e.v.a.
De trap op een prominente plaats in de hal van het gemeentehuis was indertijd ook een suggestie van de VAC. Zo zijn ambtenaren en bezoekers eerder geneigd de trap te nemen i.p.v. de lift.


Recente projecten.

 • Het plan Rijneiland fase 4 te Odijk, dat uit 44 woningen bestaat.

 • Het plan voor 3 vrijstaande woningen op de hoek Zeisterweg-Singel te Odijk.

 • Het plan aan de Zeisterweg 44 te Odijk, de locatie van het oude dorpshuis.
  Een bouwplan van 15 woningen; dat bestaat uit 8 senioren woningen, 6 half-vrijstaande woningen en 1 vrijstaande woning, De Rheijnborch.

 • Plan Hof van Bunnik (plan Avezaath) te Bunnik, bestaande uit een 4-tal grondgebonden woningen en een aantal twee- en drie-kamer appartementen.
 • Het bouwplan bestaande uit 24 zorgeenheden voor ouderen met dementie en uit 16 appartementen voor starters op het scholeneiland Bunnik.

 • Het plan voor een vrij liggend fietspad langs het Oostromsdijkje.

 • Het bestemmingsplan De Werkhof aan de Beverweertseweg in Werkhoven, een herontwikkelingsplan met woningbouw, bestaande uit 7 twee-onder-een kap woningen van het type Amalia, op de locatie van de basisschool De Werkhof die naar de nieuwe Multi Functionele Accommodatie aan de rand van Werkhoven wordt verplaatst.

 • Het plan voor een nieuw te bouwen MFA (Multi Functionele Accommodatie) voor Bunnik op het huidige scholeneiland, in het kader van het integraal huisvestingsplan onderwijs voor de kern Bunnik.
  Dit MFA biedt straks ruimte voor de volgende functies:
  - (drie) Basisscholen
  - Peuterspeelzaal
  - Kinderdagverblijven
  - Buitenschoolse opvang
  - Bibliotheek
  - Muziekschool
  - Speel-o-theek
  - Sportaccommodatie.

 • Het woningbouwplan, Regentenkwartier, op het Anne Frank terrein in Bunnik.

 • Dakopbouw ontwerp voor huizen in de Zweedse buurt in Odijk

•  Het nieuwe Kinderdagverblijf Prikkebeen te Bunnik.

•  Het bestemmingsplan van de dorpen Bunnik, Odijk en Werkhoven.

•  De Spoorkruisingen te Bunnik, een nieuwe verkeerssituatie met ongelijkvloerse spoorkruisingen rondom het treinstation Bunnik, beoordeling van de
    ontwerpplannen van Prorail.

•  De laatste fase in het woningbouwplan Rijneiland te Odijk, Fase 6 bestaande uit een woningblok van 13 woningen in een rij.

•  Bestemmingsplan Vinkenburg, een actualisering van de bestaande situatie, maar ook het vastleggen van ontwikkelingen die te maken hebben met
    het plan organische groei in het kader van het uitbreidingsplan Odijk-west.

•  De 12 appartementen in het woningbouwplan NieuwEyk te Werkhoven, op de inbreidingslocatie van de Delteijk school.

•  Klankbordgroep voor een efficiŽntere buslijn 43.

 • Verbouwing van de Jumbo winkel te Odijk.

 • De laatste twee woningbouwplannen op het voormalige Kodak terrein te Odijk.

 • Het woningbouwplan, 63 woningen, het Landje van Kemp in Werkhoven.

 • De Gaarde, een appartementencomplex in Bunnik.

 • Het woningbouwplan aan de Schoudermantel 32 te Bunnik.Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de secretaris van de VAC.