Organisatie

Doelstelling van VAC-Bunnik.
VAC-Bunnik behartigt de belangen van de woonconsument vanuit de visie van de gebruiker en stelt zich tot doel het bevorderen van de gebruikskwaliteit van woningen, (woon)gebouwen en woonomgeving.
Daarmee wordt de leefbaarheid, levensloopbestendigheid, duurzaamheid en flexibiliteit van zowel bestaande als te bouwen woningen, de woonomgeving en de sociale veiligheid bevorderd.

Samenstelling.
VAC-Bunnik bestaat uit vijf geschoolde vrijwilligers met verschillende professionele achtergronden.
Het streven is om vanuit elk dorp een vertegenwoordiger in de VAC te hebben.
De VAC leden volgen een verplichte basiscursus: VAC-werk in de woningbouw.
Door deelname aan aanvullende cursussen wordt de deskundigheid binnen de VAC verder bevorderd.
Het cursusaanbod van VACpuntWonen bestaat onder andere uit: cursussen bestemmingsplan, woonomgeving, landelijke omgeving, zorg en welzijn, VAC-vaardigheden en strategieën, public relations en het uitwerken/ formuleren van VAC- en woonkeur adviezen.

Activiteiten.
De belangrijkste activiteiten zijn het toetsen van plannen en het uitvoeren van onderzoek.
VAC-Bunnik brengt advies uit over woningbouw/renovatie plannen in de huur- en koopsector, over plannen voor realisering/renovatie van openbare gebouwen en over plannen die betrekking hebben op de woonomgeving zoals (her)inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, bestemmingsplannen, structuurplannen, verkeersplannen, enzovoort. Leden van VAC-Bunnik maken deel uit van klankbordgroepen van de gemeente, die zich bezighouden met nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente.

De commissie vergadert één keer per twee maanden en vaker indien nodig voor de advisering.
Daarnaast is er twee keer per jaar een overleg met de gemeente Bunnik en is er regelmatig contact met VAC's uit de provincie.
In de jaarverslagen van VAC-Bunnik is te zien bij welke projecten de VAC geadviseerd heeft.

 

Toetsingscriteria.
De VAC beoordeelt bouwtekeningen op:
          • bruikbaarheid en doelmatigheid
          • toegankelijkheid
          • veiligheid
          • duurzaamheid en levensloopbestendigheid
          • onderhoudsvriendelijkheid
          • gezondheid en comfort
De VAC beoordeelt bestemmingsplannen op:
          • sociale veiligheid
          • bereikbaarheid (openbaar vervoer, verkeersstromen)
          • leefbaarheid (winkels, groen, speelvoorzieningen)

Het advies.
Aan de hand van de bovenstaande toetsingscriteria stelt de VAC haar advies op en stuurt dit vervolgens naar de gemeente, architect, woningcorporaties, en/of projectontwikkelaars).

Woon Kwaliteit Onderzoek.
Geruime tijd na de oplevering van de nieuwe of gerenoveerde woning kan de VAC onderzoek doen onder de bewoners om na te gaan of zij tevreden zijn over hun woning en woonomgeving. De resultaten uit deze onderzoeken worden weer gebruikt bij het beoordelen van nieuwe bouwplannen.