Homepagina VAC-Bunnik 

Welkom op de website van Woonadviescommissie VAC-Bunnik                    

De Stichting Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw - officiŽle naam - is een woonadviescommissie die in de gemeente Bunnik de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving toetst ten behoeve van (toekomstige) bewoners van nieuw te bouwen of te renoveren woningen.

Gebruikskwaliteit houdt in dat zowel woning als woonomgeving geschikt zijn om alle dagelijkse activiteiten ongehinderd uit te voeren.
De doelstelling van de Woonadviescommissie VAC-Bunnik is het verbeteren van deze gebruikskwaliteit.

VAC-Bunnik bestaat uit vijf vrijwilligers en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de gemeente, woningcorporaties, architecten, project ontwikkelaars, bouwondernemingen en particulieren die bouwplannen hebben in de gemeente Bunnik.

VAC-Bunnik is in 1985 opgericht na initiatief vanuit de Bunnikse Vrouwenraad.
Vanaf 2006 maken ook mannen deel uit van de VAC.

VAC-Bunnik wordt ondersteund door VACpuntWonen, de landelijke overkoepelende organisatie van lokale Adviescommissies Wonen. VACpuntWonen ontwikkelt de basis van de toetsen, de WoonKwaliteitWijzer, en draagt zorg voor de (bij) scholing van VAC-leden d.m.v. cursussen Via de website www.vacpuntwonen.nl kunt u hier kennis van nemen. VACpuntWonen voert overleg met het Ministerie van VROM en landelijke organisaties op het gebied van bouwen, wonen en consumentenzaken.

In de provincie Utrecht is een provinciale VAC actief, die zich vooral richt op informatie-uitwisseling met andere VAC’s in de provincie en op kennisbevordering door het organiseren van excursies en informatiebijeenkomsten.
VAC-Bunnik speelt hierin een actieve rol.


VAC-Bunnik heeft met de gemeente Bunnik een convenant afgesloten.
Dat garandeert dat VAC-Bunnik vanaf het prille begin van een bouwplan wordt daarbij betrokken.
De onkosten van VAC-Bunnik worden door de gemeente vergoed.


Bunnik is een gemeente van ca. 14.500 inwoners ten zuid-oosten van de stad Utrecht en bestaat uit de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven.
Bunnik ligt in het Kromme Rijn landschap en heeft een relatief groot agrarisch gebied.