Adviezen

Adviezen van 2015

- herontwikkeling Bartholomeus Koningsplein in Asten
- nieuwbouw basisschool "Het Talent" voorheen Deken van Hout in Asten
- woningen Harmonielaan in Someren-Eind
- 11 woningen Vostermansplein in Heusden
- 8 tweekappers en 14 rijwoningen in plan Heusden-Oost in Heusden
- woningen Ommeloo in Ommel


Wat wij zoal tegenkomen bij het opstellen van adviezen
Bergingen zijn soms zo klein, dat er net geen fiets in past, laat staan twee. 
Bij n woning met een te krappe berging staan beide fietsen onder hoezen op het binnenplaatsje. 
De bewoners vinden het zeer onhandig, want de fietsen moeten nu via woonkamer en halletje
naar buiten. Bovendien is de oprit voor de auto zo klein, dat de auto van de oprit af moet,
omdat anders de fiets er niet langs kan.
Kleine woningen hebben vaak alleen een binnenberging. Hierin staan/hangen verwarmings- en ventilatieapparatuur.
Er is dan weinig ruimte voor een wasmachine en droger, stofzuiger,
huishoudtrap, vuilcontainers, gereedschap, etc.
Als de woning al klein is, dan moet de berging niet k klein zijn: fietsen en andere voorwerpen
blijven even groot.
Om de plaatsingsmogelijkheden voor kasten te vergroten dienen de deuren en ramen
tenminste 60 cm uit de hoek geplaatst te worden.

Deuren worden vaak verkeerd afgehangen, waardoor onlogische looplijnen ontstaan of
deuren die elkaar kunnen raken.

Het gebeurt regelmatig dat we tekeningen ontvangen, die niet compleet zijn.
Als er bijvoorbeeld niet aangegeven staat hoe het verwerken van het huisafval geregeld is,
kunnen we daarover geen advies uitbrengen. Later blijkt dan wellicht dat men de afvalcontainers
over een erg grote afstand moet verplaatsen. Onze voorkeur gaat uit naar ondergrondse afvalcontainers,
die in overleg met de gemeente in het openbaar gebied een plaats moeten krijgen.
Ook bij woonhuizen is het belangrijk om op tijd te bedenken, waar de twee
(wie weet in de toekomst nog meer) afvalcontainers op een logische plek, het liefst uit het zicht,
geplaatst kunnen worden. Of zijn ook daar ondergrondse containers een oplossing?
En is er in de buitenberging genoeg plaats voor lege flessen, oud papier, plastic etc.?
Afvalscheiding aan de bron heeft zo zijn voordelen, maar we moeten het wel praktisch
kunnen regelen.

Wat wij zoal tegenkomen na de oplevering
-  een hoge radiator voor het raam
-  wandcontactdozen, thermostaat en knop voor mechanische ventilatie niet op n lijn, 
   te ver uit elkaar of midden op een muur
-  wandcontactdozen in de keuken achter het apparaat in plaats van ernaast; 
   mocht er iets met het apparaat aan de hand zijn, dan moet toch als eerste de stekker eruit. 

- goede en slechte drempel

 

 

- vlakke aflopende douchevloer

 

 

Inrichting keuken en badkamer

Als u toe bent aan een nieuwe keuken of badkamer, dan hebben wij folders beschikbaar met daarin handige tips en aanwijzingen.
Zie bijgaand Pdf-bestand voor de keuken. 
Zie bijgaand Pdf-bestand voor de badkamer.
(Deze folders zijn via ons secretariaat ook in gedrukte vorm beschikbaar.)

Hebt u nieuwbouwplannen?

Geheel gratis kan de VAC Asten-Someren een levensloopbestendigheid onderzoek uitvoeren.
Dit geldt ook bij een woningaanpassing als gevolg van lichamelijke beperkingen.

De VAC Asten-Someren kan tegen een kleine onkosten vergoeding (€ 150,00) een compleet advies uitbrengen.
Deze kosten wegen niet op tegen de meerwerkkosten als tijdens de bouw wijzigingen moeten plaatsvinden.

Levensloopbestendig
We noemen een huis levensloopbestendig als het in alle stadia van een mensenleven met eenvoudige ingrepen is aan te passen:
heeft men kleine kinderen of geen kinderen, heeft een van de bewoners een lichamelijke beperking, is er zorg aan huis,
en in specifieke gevallen, wat zich zoal kan voordoen.

Advies
Een compleet advies bestaat uit de volgende onderdelen: een advies bij de ontwerptekening, een advies bij de voorlopige tekening,
bij de definitieve tekening en bij de installatietekening. De belangrijkste criteria zijn:
• bruikbaarheid
• doelmatigheid
• toegankelijkheid
• veiligheid
• gezondheid en comfort
• duurzaamheid
• onderhoudsvriendelijkheid en hygine
Wij toetsen uw woning middels een speciaal ontworpen toetsingslijst heel kritisch op bovenstaande punten.
Kort samengevat: we toetsen op levensloopbestendigheid en op het wooncomfort van de woning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat www.vacastensomeren@live.nl