Algemeen

Doelstelling
De VAC is een adviescommissie die de belangen van de bewoner behartigt.
Het advies wordt opgesteld vanuit de visie van de gebruiker.
Fysieke bouwkundige aspecten hebben onze aandacht waardoor woningen meer toegankelijk,
bruikbaar, comfortabel, veilig, gezond, onderhoudsvriendelijk, levensloopbestendig/aanpasbaar
worden. Namens de toekomstige bewoners zijn we de gesprekspartner van opdrachtgevers en ontwerpers.

Bouwplannen moeten uiteraard voldoen aan het bouwbesluit. Het Bouwbesluit 2012 is onlangs geactualiseerd
en geldt vanaf 1 juli 2015. Onder "Links" vindt u "Handreiking Bouwbesluit & woning" dit is een praktische en
verkorte versie van het officiŽle bouwbesluit.

Levensloopgeschikt bouwen
Het beleid van de overheid is er sterk op gericht, dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis
kunnen blijven wonen en dat zorg eventueel aan huis geleverd kan worden.
Voor de VAC is dit al jarenlang het uitgangspunt.
Wij vinden het erg belangrijk de woning zo in te delen, dat die met zo min mogelijk
kosten aangepast kan worden.

Ontstaan
We zijn aangesloten bij de landelijke organisatie VACpuntWonen, die al meer dan 50 jaar bestaat.
De oorsprong ligt in Rotterdam. Na de oorlog moest er in snel tempo heel veel gebouwd worden.
Echter de woningen waren niet altijd even praktisch. Vrouwen hebben hun krachten gebundeld en
zich sterk gemaakt voor betere woningen. Dit leidde toen tot de benaming de
Vrouwen Advies Commissie oftewel de VAC. Al geruime tijd heeft deze afkorting
een andere betekenis gekregen: Voorlichtings- en Advies Commissie.

VAC Asten-Someren
VAC Asten-Someren bestaat sinds 1995. In die tijd hebben we een convenant afgesloten
met beide gemeentes. Verder werken we samen met de woningbouwverenigingen Bergopwaarts,
woCom en Wonen Limburg.
De commissie (10 leden) bestaat uit zowel vrouwen als mannen.
Alle leden zijn vrijwilligers en hebben de VAC basiscursus gevolgd.
Enkele leden hebben aanvullende cursussen gevolgd: levensloopgeschikt wonen,
installatietechniek/domotica, stads-/dorpsplanning, bestemmingsplannen, zorg en woning, renovatie.
Verder volgen we studiemiddagen en bezoeken we vakgerelateerde beurzen.
Daarnaast lezen we vakliteratuur, die ook via internet wordt aangeboden.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur overlegt ongeveer elke 6 weken.
Voorzitter is Maria van Roosendaal en secretaris is Wilma Al
(e-mail secretariaat: vacastensomeren@live.nl).

Werkwijze
Namens de toekomstige bewoners zijn wij gesprekspartner met opdrachtgevers en ontwerpers.
Dit geldt voor de woonomgeving en de ver- en nieuwbouw van woningen.
De projecten worden beoordeeld aan de hand van bouwtekeningen via de WoonKwaliteitswijzer,
die afhankelijk is van de soort woning(en) en de fase van het ontwerp.
Onze adviezen worden vervolgens doorgestuurd en besproken met de opdrachtgevers.
Na de oplevering wordt elk project bezocht en wordt gekeken of de door ons uitgebrachte
adviezen ook zijn gerealiseerd en of er wellicht nieuwe ervaringen zijn opgedaan die
voor toekomstige projecten nuttig zijn.

Tarieven
Een advies voor een woning kost € 150,-; bevat een project verschillende woningtypen
dan kost elk extra type € 25,-.
Bij een appartementengebouw bedraagt het tarief € 250,-; ook hier kost elke extra type € 25,-.
Adviezen voor woningaanpassingen als gevolg van lichamelijke beperkingen zijn gratis.
Dat geldt ook voor adviezen omtrent levensloopgeschikt (ver)bouwen.