Jaarverslagen toon HTML-versie van het document

In oktober 2008 veranderde de informele vereniging die de VAC Goes 40 jaar is geweest in een stichting. Het doel van de Stichting VAC Goes Adviescommissie Wonen is het behartigen van de belangen van de woonconsument en andere gebruikers van gebouwen, het bevorderen van de gebruikskwaliteit van bestaande en toekomstige woningen en de leefbaarheid van de woonomgeving en de gebruikskwaliteit van de openbare ruimte.

De jaarverslagen laten zien dat de VAC Goes vooral binnen de gemeente Goes bezig is. De RWS en de gemeente Goes zijn onze belangrijkste partners. Maar de VAC Goes is er ook voor particulieren en verenigingen van de beide Bevelanden.

Jaarverslagen