Adres


WAC regio Zeeuws Vlaanderen
Secretariaat

de Savornin-Lohmanlnaan 5

4571 KH Axel
tel. 0115-56.34.71


E-mail: wacregiozvl@gmail.com

 

Dagelijks Bestuur:                                                                     
Frits Nijhoff                              Voorzitter
Rinus de Fouw                         Secretaris
Ans Verlinden-Broekaart          Penningmeester

 Ineke Joosse                            DB-lid

Algemeen Bestuur:

Jan van Dorsselaer                  lid

Emmy Galama-Rommerts       lid

Rinus de Moor                         lid
Willem Rijnja                           lid
Eugene Verstraeten                 lid