Actueel

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2011

jaarverslag 2012

 

 

 

 

Persberichten:

WAC helpt

WAC is er voor iedereen

Open of gesloten keuken?

Ventileren belangrijk voor gezondheid

Aandachtspunten seniorenwoningen

Eisen en gebruik balansventilatie

Bestrijdt vocht

Voorkom oververhitting

 

Interessante websites:

www.gemeentehulst.nl             www.gemeentesluis.nl         www.terneuzen.nl 

De verbouwsite van Nederland:                www.bouwgarant.nl 

Garantie Instituut Woningbouw:               www.giw.nl

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen:  www.swk.nl

Nationale Hypotheek Garantie:                www.nhg.nl

Ministerie van VROM:                             www.vrom.nl

Bouwend Nederland:                              www.bouwendnederland.nl

Milieu Centraal:                                     www.milieucentraal.nl

Energie besparen:                                 www.meermetminder.nl