Actueel

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2011

jaarverslag 2012

 

 

 

 

Persberichten:

WAC helpt

WAC is er voor iedereen

Open of gesloten keuken?

Ventileren belangrijk voor gezondheid

Aandachtspunten seniorenwoningen

Eisen en gebruik balansventilatie

Bestrijdt vocht

Voorkom oververhitting

 

Interessante websites:

www.gemeentehulst.nl             www.gemeentesluis.nl         www.terneuzen.nl 

De verbouwsite van Nederland:      www.bouwgarant.nl 

Garantie Instituut Woningbouw:     www.giw.nl

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen:  www.swk.nl

Nationale Hypotheek Garantie:       www.nhg.nl

Ministerie van VROM:                    www.vrom.nl

Bouwend Nederland:                     www.bouwendnederland.nl

Milieu Centraal:                           www.milieucentraal.nl

Energie besparen:                        www.meermetminder.nl