Doelstelling  WAC Regio Zeeuws - Vlaanderen


Doelstelling 2018

De Stichting Woon Advies Commissie (WAC) Regio Zeeuws Vlaanderen bestaat uit inwoners van de drie Zeeuws Vlaamse gemeenten HULST, SLUIS en TERNEUZEN.
Vanuit iedere gemeente is ten minste één persoon lid van het Dagelijks Bestuur.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit alle leden van de stichting.

 

Doelstelling:
De doelstelling van de WAC is het behartigen van de belangen van de woonconsument door het bevorderen van de kwaliteit van het wonen, de leefbaarheid van de woonomgeving en al wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.
Om dat doel te bereiken streeft de WAC er naar om de ruimte zowel binnen als buiten de woning zodanig in te richten dat een zo goed en veilig mogelijk gebruik daarvan wordt bereikt.
Bij het streven naar realisering van deze doelstelling zal het komen tot goede, levensloopbestendige, betaalbare woningen een eerste vereiste zijn. Dit geldt zowel voor renovatie en opwaardering van bestaande woningen als voor nieuwbouw.
Naast veranderingen in gezinsomstandigheden en leefpatronen spelen daarbij ook andere aspecten zoals milieu, veiligheid en verkeer een rol.

 

Opleidingen:
De landelijke organisatie VACpuntWonen te Utrecht verzorgt onze opleidingen voor nieuwe leden, evenals bijscholing voor zittende leden. Verder wordt aandacht besteed aan werkbezoeken en studiedagen. 

 

Activiteiten 2018:
Focus van dit plan is het optimaliseren en intensiveren van contacten en het vergroten van de naamsbekendheid.

A. Intensiveren en uitbreiden van contacten met Gemeenten, Woonstichtingen-Corporaties, Projectontwikkelaars, Architecten en diverse werkgroepen voor Gehandicaptenbeleid en Senioren.
B. Het vergroten van de naam-en organisatiebekendheid van de WAC door publicaties en door deelname aan symposia, congressen, informatiebijeenkomsten etc.
C. Onderzoeken van mogelijkheden en evt. houden van een informatie bijeenkomst met nader te bepalen “doelgroepen”.
D. Het verder vergroten van het kennis niveau van de WAC leden.

 

In 2018 zullen wij verder betrokken zijn bij:

  • woonstichting Hulst, Woongoed, Clavis, Laurentius en diverse projecten

  • herinrichtings-en/of uitbreidingsplannen in Hulst, Sluis en Terneuzen

  • individuele woonconsument bouwplannen

  • verschillende projektmatige bouwplannen

en wij nemen deel aan vergaderingen en commissies van relevante overheid-en burgerlijke instanties.

 

December 2017


WAC Zeeuws-Vlaanderen