WAC Zeeuws-Vlaanderen

De Stichting Woon Advies Commissie (WAC) Regio Zeeuws Vlaanderen is op 1 februari 2006 tot stand gekomen door een samensmelting van de Regionale Vrouwen Advies Commissie (VAC) en de Zeeuws-Vlaamse commissie Wonen (POSO) (Provinciaal Overleg Samenwerkende Ouderenbonden).

Deze organisaties, in hun basisvorm, zijn actief sinds de vroege 80er jaren. De leden hebben ervaring met goede en slechte woningen. Die ervaring willen zij graag met u delen. (gratis advies). De WAC bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die een gedegen opleiding gevolgd hebben. Hun kennis is gebaseerd op de jarenlange ervaringen van gebruikers. Deze kennis is samengebracht in de WoonKwaliteitWijzer.

De kwaliteit van de advisering van de WAC wordt gewaarborgd door opleidingen van de overkoepelende organisatie VACpuntWonen ( voorheen het Landelijk Contact) te Utrecht.


De WAC bestaat uit vertegenwoordigers van de drie Zeeuws Vlaamse gemeenten, te weten HULST, SLUIS en TERNEUZEN. Sinds het begin van 2006 is er een Convenant met bovengenoemde gemeentes (wethouders verantwoordelijk voor de Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), welke de gezamenlijke interesse uitdrukt en de samenwerking beschrijft voor een optimaal functioneren van de WAC. Jammer genoeg heeft de gemeente Terneuzen eenzijdig besloten met ingang van 2014 geen financiŽle bijdrage meer toe te kennen. Conform het met de gemeenten gesloten convenant, verstrekken de gemeenten Hulst en Sluis wel jaarlijks een financiŽle bijdrage en is er periodiek overleg met de betrokken wethouders van ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting.

 

Naast de advisering betreffende woningbouwplannen, stadsvernieuwingsplannen, worden ook WoonKwaliteitOnderzoeken op verzoek van opdrachtgevers doorgevoerd.


Voor een optimaal functioneren van de WAC is er nog ruimte voor enthousiaste vrijwilligers (zie Contact).