WAC Zeeuws-VlaanderenDe WAC bestaat uit inwoners van de drie Zeeuws Vlaamse gemeenten, te weten HULST, SLUIS en TERNEUZEN.


 

Doelstelling:
De doelstelling van de WAC is het behartigen van de belangen van de woonconsument door het bevorderen van de kwaliteit van het wonen, de leefbaarheid van de woonomgeving en al wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.
Om dat doel te bereiken streeft de WAC er naar om de ruimte zowel binnen als buiten de woning zodanig in te richten dat een zo goed en veilig mogelijk gebruik daarvan wordt bereikt. Ook levensloopbestendigheid van de woningen en de woonomgeving wordt meegewogen.
Bij het streven naar realisering van deze doelstelling zal het komen tot goede, levensloopbestendige, betaalbare woningen een eerste vereiste zijn. Dit geldt zowel voor renovatie en opwaardering van bestaande woningen als voor nieuwbouw.
Naast veranderingen in gezinsomstandigheden en leefpatronen spelen daarbij ook andere aspecten zoals milieu, veiligheid en verkeer een rol.

Van het hoogste belang voor de WAC-Regio Zeeuws Vlaanderen is het optimaliseren en intensiveren van contacten en het vergroten van de bekendheid van het werk van de WAC.

A. Intensiveren en uitbreiden van contacten met Gemeenten, Woonstichtingen-Corporaties, Projectontwikkelaars, Architecten en diverse werkgroepen voor Gehandicaptenbeleid en Senioren.
B. Het vergroten van de naam-en organisatiebekendheid van de WAC door publicaties en door deelname aan symposia, congressen, informatiebijeenkomsten etc.
C. Onderzoeken van mogelijkheden en eventueel houden van informatiebijeenkomsten met nader te bepalen “doelgroepen”.
D. Het verder vergroten van het kennisniveau van de WAC leden.

In 2018 zullen wij verder betrokken zijn bij:
• woonstichting Hulst, Woongoed, Clavis, Laurentius en diverse projecten
• herinrichtings-en/of uitbreidingsplannen in Hulst, Sluis en Terneuzen
• individuele woonconsument bouwplannen
• verschillende projektmatige bouwplannen
en wij nemen deel aan vergaderingen en commissies van relevante overheid-en burgerlijke instanties.


oktober 2017