Jaarvergadering VAC Zeeland , 9 april 2014

 

Met een speciaal woord van welkom voor de heer Jaap Overeem, de nieuwe directeur van onze landelijke koepel: VACpunt Wonen in Utrecht opent de voorzitter Emmy Galama de jaarvergadering op 9 april 2014 in het Gemeentehuis te Zierikzee met in totaal 17 aanwezige leden van VAC Zeeland. Felicitaties vergezeld van een presentje zijn er voor de afdeling Schouwen-Duiveland, die na deze vergadering haar 40-jarig jubileum viert.

 Ter gelegenheid van de Jaarvergadering van VAC Zeeland werd de "VAC-Bouwhelm onderscheiding 2014" uitgereikt aan Ellen Goossens , projectleider Gemeente Schouwen Duiveland

 

Jaarverslag VAC Zeeland
Naar aanleiding van de zorgen geuit in het jaarverslag over de stagnatie/discrepantie van de huizenmarkt, o.a. veroorzaakt door : de (bouw)crisis; de effecten van de krimpende bevolking in onze provincie; en vooral de invulling van de steeds grotere behoefte aan woningen geschikt voor wonen en zorg ontwikkelt zich een discussie.

Wonen en Zorg
Nu de Rijksoverheid er steeds meer op stuurt mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ontstaat er naast een vergrote vraag naar zorgwoningen ook een trend dat (oude) ouders bij hun kinderen gaan inwonen, het z.g. meergeneratiewonen. Het huidige (Zeeuwse) woningbestand is op beide fenomenen niet voorbereid.
Reeds met ingang van 2015 draagt de rijksoverheid de uitvoering van het zorgpakket over op de (WMO loketten van de) gemeenten. EÚn van de leden stelt voor hier als VAC's het initiatief te nemen en contact met gemeenten te zoeken.
Hierop vult de heer Overeem aan dat VACpuntWonen deelneemt aan het overleg op het ministerie van Binnenlandse Zaken. In samenspraak met de ANBO en de Seniorenraad wil men de adviezen bundelen. VACpuntWonen neemt hierbij het voortouw.In Noord-Brabant start VBOB, een soort train de trainer, specifiek voor wonen en zorg.

 

Aanpasbaar bouwen
Aanpasbaar bouwen en flexibel wonen zal de sleutel voor de toekomst blijken te zijn. In de bestaande bouw wordt dit nog maar mondjesmaat toegepast. In de nieuwbouw is aanpasbaar bouwen nog steeds een uitdaging. Om de lokale VAC-afdelingen met een gelijkluidend standpunt naar buiten te laten treden, zou een door VACpunt Wonen ontwikkelde visie zinvol zijn. Gezien de zeer divers opererende lokale VAC's acht Overeem dit niet erg zinvol.
Overeem zegt toe Co÷peratie Woonzorg Nederland te zullen benaderen met de vraag hoe zij tegenover het VAC advieswerk staan en er op aansturen dat de VAC bij wijze van proef advies voor een aantal projecten uitbrengt.
Aangeraden wordt deze tijd van collegevorming te benutten met de (nieuwe) wethouder in contact te komen: d.m.v. een brief (voorbeeld op site VACpuntWonen) en gebruik te maken van de kennismakingsronde.
Overeem brengt naar voren dat de provincie Zeeland over gelden beschikt voor de herstructurering van de woningvoorraad. In de provincie Limburg, waar 2000 woningen gesloopt en 6000 toegankelijk/geschikt gemaakt worden, is aan de VAC gevraagd criteria op te stellen voor kwaliteitsonderzoeken. In Zeeland zit men op een kantelpunt. De VAC kan actie ondernemen. De voorzitter zegt toe in de eerstvolgende PCW-vergadering (Provinciale Commissie Wonen) hiervoor aandacht te vragen.


******************************************************************************************************************

 

 

Kaderdag 2014:  VAC Zeeland in het teken van de roos

8 december 2014

 


De leden van de zeeuwse VAC ’s zijn op maandagmiddag 8 december 2014 in Middelburg bij elkaar om over het wonen en de woonomgeving in de provincie Zeeland te spreken. In de namiddag ontdekken ze de aangeplante rozen van Middelburg.
Sinds 1965 zijn er in Zeeland de vrijwilligers van de adviescommissies actief . Deze onafhankelijke Woon Advies Commissies (WAC) geven gevraagd en ongevraagd advies aan bewoners, corporaties, overheden over nieuwbouw en bestaande bouw en de woonomgeving. Een van de oudste voorbeelden van burgerparticipatie.
De Stichting VAC Zeeland ondersteunt de lokale en regionale commissies, zorgt voor uitwisseling van informatie en is gesprekspartner van de Provinciale Overheid .


De economische situatie heeft zijn effect op wonen en de woonomgeving. Recessie en krimp laten hun sporen na bij gezinnen en ondernemingen. De Provincie Zeeland heeft de PWI als stimulering voor wonen: slechte woningen worden vervangen en de woonomgeving wordt gerevitaliseerd. De tweede ronde van de PWI lijkt goede resultaten op te leveren. De derde ronde van de Provinciale Impuls Wonen (PWI) wordt door Drs. Leon Kaagman gepresenteerd


Werkbezoek Woonomgeving: Positieve Burgerparticipatie door een roos


Met een korte wandeling in de regen door de oude straatjes van de binnenstad van Middelburg ( = te voet) gaan we met Bert Hector naar de Galerie T aan de Turfkaai nr.25 om daar onder het genot van thee en een rozenbonbon in de galerie verder over dit onderwerp ge´nformeerd te worden en te discussiŰren : advisering en de kracht van een roos.
De trek van het platteland naar de stad is ook in Zeeland zichtbaar aan het worden. Met de krimp daarbij heeft dat voor stad en platteland sociale gevolgen. Maar nieuwe initiatieven om in die stedelijke situatie van de (oude) stad dan weer een goede sociale cohesie te krijgen blijken te gaan werken, zoals “Middelburg Rozenstad, de kracht van een roos”.

 

 

 

Symposium ter ere van het 40-jarig bestaan van VAC Zeeland en de "VAC bouwhelm onderscheiding" op 24 april 2013. Klik hier voor het verslag.


Voorwoord jaarverslag 2012