Organisatie

Het Provinciaal Bestuur van de VAC’s in Zeeland ondersteunt de lokale- en regionale VAC’s. Zij bevordert de onderlinge contacten en de uitwisseling van informatie tussen de VAC’s. Zij is gesprekspartner van de Provinciale Overheid en woningcorporaties.

Doelstelling
Het bevorderen van de kwaliteit van het wonen en daarmee de leefbaarheid van zowel bestaande als toekomstige woningen, van de omgeving en al wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Om dat doel te bereiken streven de VAC's ernaar om de ruimte zowel binnen de woning als erbuiten zodanig in te richten dat daarvan een zo goed en veilig mogelijk gebruik kan worden gemaakt. Naast veranderende gezinsomstandigheden, zoals ruimte voor buggy’s voor kinderen of boosters voor ouderen, spelen ook andere aspecten van ons leefpatroon, zoals milieu en verkeer daarbij een grote rol.

Tot de taken van het Provinciaal Bestuur behoort het organiseren van:

  • Vergaderingen
  • Thema/studiedagen
  • Werkbezoeken
  • Voorlichting
  • Contacten met Provinciale Overheid en Gemeenten ten behoeve van de lokale- en regionale VAC/WAC’s