PROJECTEN UIT HET VERLEDEN:

   Projecten waarover de VAC  adviezen heeft gegeven:

 •  Een aantal bewoners van het wooncomplex Oostenburg in Oosterwolde hebben begin 2016 het gebruiksongemak van de hellingbaan aan de achterzijde van het complex aangekaart bij het gebiedsteam Oosterwolde. Via de beleidsafdeling Sociale Zekerheid gemeente Oosterwolde is aan de VAC Ooststellingwerf gevraagd om mee te denken over het oplossen van deze problematiek.

  Bij een inventariserend huisbezoek door de VAC bleek dat een toenemend aantal bewoners die gebruik moeten maken van een rollator/scootmobiel serieus problemen ervaren met het gebruik van de hellingbaan. Deze overbrugt met een lengte van 23 meter een hoogteverschil van 1.30 meter zonder tussenliggend plateau. Via deze hellingbaan hebben deze bewoners ook toegang tot hun bergingen waarin de afvalcontainers staan.

  Hierna is er overleg geweest tussen de VAC, de gemeente en de wooncorporatie WoonFriesland. Deze partijen zijn voortvarend op zoek gegaan naar oplossingen: in september 2016 is er bij de hoofdingang een traplift geplaatst en zijn aan de achterzijde van het complex ondergrondse huisvuilcontainers aangebracht. De bewoners zijn zeer tevreden met deze oplossing.

  Hieruit blijkt maar weer dat wanneer betrokken partijen bereid zijn zich in te zetten en te investeren in het gebruiksgemak van de woonomgeving, de VAC zeker een maatschappelijke meerwaarde heeft.


  De hellingbaan


  Huisvuilcontainers

 • Groot nieuwbouw/renovatie plan in Oosterwolde Zuid  
  Lees hier het WKO rapport


 Dit zijn nieuwbouwwoningen, patiowoningen in Oosterwolde Zuid, inbrei-locatie.

 

       
   Deze woningen zijn gerenoveerd.                  Deze appartementen zijn nieuw gebouwd, omsloten
   Hier is aan de voorkant van de                      door water, waarmee de wateroverlast in deze wijk
   woningen een soort van aanbouw                 tegelijk op een prettige manier is aangepakt.
   geplaatst, waardoor binnen een 
   grotere woonkamer ontstaat en 
   buiten een moderne uitstraling.

 

 • Project Reflecterende huisnummers

  Een samenwerkingsverband met plaatselijk belang, ABO en VAC Ooststellingwerf, 
  lees hier het persbericht

Op de foto wordt de eerste paal geslagen van het project Reflecterende huisnummers.

 

Toekomstige projecten:

Momenteel door de huidige bouwmalaise wordt de VAC weinig om adviezen gevraagd.

Maar de VAC zit echter niet stil, zij is constant in beweging, door het volgen van studiedagen, het afleggen van werkbezoeken (bijv. aan lokale aannemers) en workshops.  Intern zijn we in de weer geweest met het maken van een nieuwe PowerPoint, het beter bijhouden van de website, een introductieboekje voor nieuwe aspirant-leden en visitekaartjes.


Cursussen die de vac-leden hebben gevolgd :

 • Succesvol adviseren met de digitale toetswijzer Module 1,  in Leeuwarden.

 • Wonen en Zorg in Ede en Drachten.

 • Succesvol adviseren met de digitale toetswijzer Module 2, in Utrecht en Leeuwarden.

 • Ruimtelijke plannen en VAC werk  in Leeuwarden.

 • Basiscursus Steenwijk.

  Zoals u ziet houdt VAC Ooststellingwerf haar kennis up to date.

 

Wilt u meer over ons weten waar de VAC op let?

De leden van VAC Ooststellingwerf, geven ook presentaties over het VAC-werk.

Op verzoek komt de VAC graag bij uw vereniging langs, door middel van een powerpoint-presentatie te vertellen over het VAC-werk, waar zij  op letten bij het bouwen en renoveren.
Ook aan de omgeving van de woning wordt aandacht besteed.
Heeft u belangstelling hiervoor of wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar vacooststellingwerf@live.nl