Organisatie

Wat is de VAC ?

De VAC is een Voorlichting en Advies Commissie, een actieve woonconsumentenorganisatie.

Manier van werken?

De VAC beoordeelt op verzoek van diverse professionals ontwerptekeningen van bouwprojecten en geeft in de ontwerpfase adviezen voor verbetering op gebied van gebruikskwaliteit.
In onze gemeente betreft het veelal de woningcorporaties maar ook anderen, zoals architecten, projectontwikkelaars en particulieren, kunnen gebruik maken van onze diensten.
Aan de hand van de toetswijzer geven VAC-leden over diverse aspecten adviezen (we gebruiken toetslijsten voor woning en woongebouw maar ook domotica, binnenmilieu, sociale veiligheid enz.).

 

Woonomgeving:

Hierbij wordt gekeken naar zaken als de woningdichtheid, wonen en geluid, waterbeheer, verkeersstructuur, parkeren, openbaar vervoer, groen- en speeltuinvoorzieningen, afvalplekken, wijkvoorzieningen en de inrichting van openbare ruimte.

 

Woongebouw:

Uitgangspunten hierbij zijn: functiemenging, flexibiliteit, prettig leefklimaat en sociale veiligheid,energiebesparing en duurzaamheid.

 

Woning:

Het casco, de installaties en de individuele verblijfsruimtes, kunnen beoordeeld worden.
Er wordt gelet op:

  • Bruikbaarheid en doelmatigheid (bewegingsruimte).
  • Toegankelijkheid en efficiente looplijnen.
  • Veiligheid (sociaal en fysiek).
  • Gezond en comfortabel (geluidoverlast, tocht en vocht).
  • Duurzaamheid (beperking van energie en grondstofverbruik).
  • Hygienisch en onderhoudsvriendelijk (bijv. ramen en ramen onderdeel van dakkapellen te openen en reinigen).

 

Oplevering:

Voordat woningen of appartementen worden opgeleverd, gaat de VAC samen met de opdrachtgever de woningen bezichtigen, waarover zij een verbeteradvies heeft gegeven.
De bevindingen worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever. Beide partijen doen hier hun voordeel mee, namelijk de kwaliteit en leefbaarheid van woningen en woonomgeving optimaliseren.

 

Wie zijn de leden?

VAC Ooststellingwerf bestaat volledig uit vrijwilligers, zowel vrouwen als mannen, wonend in de gemeente Ooststellingwerf, die allen affiniteit hebben met wonen en woonomgeving.
Het betreft een groep enthousiaste mensen, die iedereen een prettig woon- en leefklimaat toewenst.
Wij zien dan ook graag dat iedereen zijn dagelijkse activiteiten kan uitvoeren. Niet alleen nu maar ook later als de gezinssamenstelling verandert, u zorg nodig heeft of thuis wilt gaan werken.
Veranderen uw wensen dan is het prettig dat u uw woning kunt aanpassen.

 

Wie vertegenwoordigen de VAC Ooststellingwerf?

Per 1 januari 2016:

De heer G. Habes - voorzitter
Mevrouw M. Lemstra - secretaris
Mevrouw C. Knoester-Spaans - penningmeester 
Mevrouw C. Koning - notulist
De heer H. Visser - lid
De heer M. Galama - lid

 

Werkgroepen binnen het VAC.

Mevrouw C. Koning:
Bijwonen Raadscommissievergaderingen.
Contacten met schrijvende pers  & persberichten.

 

Ledenwerving.

Mevrouw C. Koning.


Vormgeving en redactie website VAC.

Mevrouw M. Lemstra - secretaris.

De VAC leden houden hun kennis actueel door het volgen van cursussen, studie-
dagen en het afleggen van werkbezoeken.


JAARVERSLAGEN.

Lees hier ons jaarverslag 2013.

Lees hier ons jaarverslag 2014.

Lees hier ons jaarverslag 2015.

Lees hier ons jaarverslag 2016