WELKOM OP DE WEBSITE VAN VAC OOSTSTELLINGWERF.

De VAC Voorlichting en Adviescommissie Wonen, is een adviescommissie voor de gebruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving.

In Ooststellingwerf is de VAC actief en kan de VAC worden ingeschakeld als er vragen zijn.

Dat kan door de inwoners van Ooststellingwerf, maar ook door aannemersbedrijven, de gemeente of bijvoorbeeld ACTIUM. En het kan voor verschillende vragen. Zo kunnen er vragen zijn over gebruikskwaliteit van woningen, zodat alle dagelijkse activiteiten in huis gewoon zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. Of door samen te kijken naar mogelijke aanpassingen in woningen om zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen.

 

Voorjaarsvergadering Provinciale VAC Friesland

Elk jaar wordt de voorjaarsvergadering van de Provinciale VAC Friesland door een afvaardiging van VAC Ooststellingwerf bezocht. Dit jaar werd de voorjaarsvergadering georganiseerd in Drachten met als gastheer de VAC Opsterland. Een van de programmapunten dit jaar was een bezoek aan de wijk 'De bouwen' in Drachten. 

 

 

 

Krimpcafé

Per jaar worden er meerdere krimpcafés georganiseerd door heel Noord-Nederland. Elk krimpcafé heeft zijn eigen thema waarbij de nadruk altijd ligt op oplossingen voor typische problemen in een krimpregio. Ook Ooststellingwerf behoort tot een krimpregio. De bevolkingsgroei neemt af of is negatief waardoor verschillende voorzieningen onder druk komen te staan. Afgelopen mei was zorg één van de belangrijkste thema's.


Toegankelijkheid van de horeca voor mensen met een handicap

Over dit onderwerp werd op 17 januari 2017 in het gemeentehuis van Oosterstellingwerf een bijeenkomst georganiseerd door de stichting Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf (WTO) in samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf en de VAC Ooststellingwerf.
Voor deze avond werden horecaondernemers, gemeenteraadsleden, verantwoordelijke ambtenaren, ouderenbonden en patiëntenverenigingen en andere belangstellenden uitgenodigd. Alhoewel de horecasector nauwelijks aanwezig was, waren toch 60 bezoekers aanwezig.
Diverse sprekers maakten duidelijk hoe belemmerend het ontbreken van aanpassingen voor mindervaliden is en hoe belangrijk het is om voorzieningen voor deze groep aan te brengen.
Hinke Kleiker-Wolters, lid WTO en ervaringsdeskundige legde uit wat zij zoal tegenkomt in de horeca. Vaak moet er vooraf gebeld worden met een horecaonderneming of er voorzieningen zijn voor mensen in een rolstoel. Iedereen wil wel eens uit eten of onderweg een kop koffie drinken maar als er bijvoorbeeld geen invalidetoilet is, kan dat niet. Volgens Hinke zijn de voorzieningen in het buitenland veel beter dan in ons land en dus ook in Ooststellingwerf.
Piet Faber, adviseur toegankelijkheid was projectleider op Ameland. Inmiddels is dit eiland toegankelijk voor iedereen. Meerdere accommodaties werden aangepast voor mensen met een beperking. De inspanningen om hun bedrijf aantrekkelijk te maken voor mensen met een handicap zagen ondernemers vaak beloond met omzetverhoging.
Ook Johan Elsenaar van groepsaccommodatie De Vrije Vogel in Elsloo vertelde hoe hij en zijn vrouw de afgelopen jaren hun accommodatie steeds opnieuw hebben aangepast voor mensen met een beperking.
Cobi Koning presenteerde de doelstellingen van de VAC waarbij het uitgangspunt is het bewaken en bevorderen van de gebruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving. Eenvoudige aanpassingen kunnen zowel de woning als de toegang daartoe levensloopbestendig maken zodat mensen langer zelfstandig in hun huis kunnen blijven wonen.
In juli 2016 heeft de Eerste Kamer het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap geratificeerd. Wethouder Sierd de Boer legde uit dat het nu nog voor de gemeente lastig is om de regelgeving uit het verdrag te handhaven omdat er nog geen einddatum van de realisatie is genoemd. Wel onderschreef de wethouder het belang dat bij de uitvoering van de regelgeving gebruik moet worden gemaakt van de expertise van organisaties zoals de WTO en de VAC en van mensen met een beperking. Tevens kan en moet de gemeente er nu al voor zorgen dat haar ambtenaren op de hoogte zijn van de consequenties van het VN-verdrag.
Na twee vragenrondes en discussies werd deze informatieve en goed bezochte avond gesloten.

 

Wooncomplex Oostenburg weer toegankelijk voor alle bewoners!

Een aantal bewoners van het wooncomplex Oostenburg in Oosterwolde hebben begin 2016 het gebruiksongemak van de hellingbaan aan de achterzijde van het complex aangekaart bij het gebiedsteam Oosterwolde. Via de beleidsafdeling Sociale Zekerheid gemeente Oosterwolde is aan de VAC Ooststellingwerf gevraagd om mee te denken over het oplossen van deze problematiek.

Bij een inventariserend huisbezoek door de VAC bleek dat een toenemend aantal bewoners die gebruik moeten maken van een rollator/scootmobiel serieus problemen ervaren met het gebruik van de hellingbaan. Deze overbrugt met een lengte van 23 meter een hoogteverschil van 1.30 meter zonder tussenliggend plateau. Via deze hellingbaan hebben deze bewoners ook toegang tot hun bergingen waarin de afvalcontainers staan.

Hierna is er overleg geweest tussen de VAC, de gemeente en de wooncorporatie WoonFriesland. Deze partijen zijn voortvarend op zoek gegaan naar oplossingen: in september 2016 is er bij de hoofdingang een traplift geplaatst en zijn aan de achterzijde van het complex ondergrondse huisvuilcontainers aangebracht. De bewoners zijn zeer tevreden met deze oplossing.

Hieruit blijkt maar weer dat wanneer betrokken partijen bereid zijn zich in te zetten en te investeren in het gebruiksgemak van de woonomgeving, de VAC zeker een maatschappelijke meerwaarde heeft.

 

Bezoek energie neutraal huis

Elk jaar hebben de leden van het VAC een jaarlijks uitstapje. Dit jaar hebben we architect Sibma (te Heerenveen) bezocht en één van de huizen die hij heeft ontworpen, een energie neutraal huis. Het huis heeft geen gasaansluiting en wordt verwarmd doormiddel van zonnecellen, waterboilers en een warmtewisselaar door middel van lucht.

 

Lekker blijven wonen

Wie wil niet zo lang mogelijk lekker blijven wonen in zijn eigen comfortabele huis? Comfortabel en veilig wonen is voor alle leeftijden. Een inloopdouche, een thermostaatkraan, een hoger geplaatste vaatwasser zodat je niet steeds hoeft te bukken..... Maar denk bijvoorbeeld ook aan een camera bij de voordeur of een automatische deurontgrendeling. Het zijn gemakken waar iedereen plezier van heeft, onafhankelijk van leeftijd. Deze website toont kleine en grotere ingrepen die meteen extra gemak geven en er tegelijk voor zorgen dat uw huis klaar is voor de toekoms