Nieuws                 

april 2017

JAARVERSLAG 2016

Het VAC-Schouwen-Duiveland jaarverslag van 2016 is opgesteld.
Lees hier het verslag (PDF)

 september 2016

UITNODIGING JUBILEUMDAG

donderdag 6 oktober 2016, Veerensmederij, Amersfoort
Lees hier de uitnodiging (PDF)

PERSBERICHT

Verkeerd draaiende deuren kosten geld!
Bekijk hier het document (MS Word)
 mei 2016

Gebouwen verplicht toegankelijk!

In februari van dit jaar 2016 ratificeerde Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Concreet betekent dit dat er een algemene verplichting komt om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Deze verplichting gaat al in 2017 in! VAC Schouwen-Duiveland bestaat uit onafhankelijke maar deskundige vrijwilligers, inwoners van Gemeente Schouwen-Duiveland. Wij bieden de gemeente en andere geďnteresseerde partijen aan te adviseren over de toegankelijkheid van gebouwen.

Boodschappenkarretjes
Al sinds onze oprichting adviseren wij over en doen wij onderzoek naar de fysieke toegankelijkheid. Deze fysieke toegankelijkheid is uiteraard van groot belang voor mensen met een beperking. Maar in feite heeft elk mens belang bij een goede fysieke toegankelijkheid. Wat te denken van mensen met kinderwagentjes of boodschappen-karretjes? Bovendien, iedereen kan immers voor kortere of langere duur in een rolstoel terecht komen…

Nieuwe wetten in de maak
De komende jaren komen er heel wat nieuwe wetten op ons af. Er komt niet alleen een nieuw Bouwbesluit, er komt ook een nieuwe Omgevingswet. Gevolg is dat meer taken bij de gemeente komen te liggen. Ook de toetsing van de fysieke toegankelijkheid maakt hier onderdeel van uit en kunnen daar een rol in spelen door advies over en onderzoek naar de fysieke toegankelijkheid en de ervaringen van gebruikers mét die toegankelijkheid.

Netwerk Adviescommissies Wonen
VAC Schouwen-Duiveland is niet de enige Adviescommissie Wonen: in Nederland zijn zo’n kleine honderd van zulke Adviescommissies Wonen actief (werkzaam als VAC, WAC of WAG) in ca. de helft van alle gemeenten. Zij adviseren over en doen onderzoek naar woningbouwplannen (nieuwbouw & renovatie) en woonomgevingen. VACpunt Wonen, de landelijke koepel, ondersteunt de commissies met middelen en diensten bij hun advieswerk en lobbyt op landelijk niveau voor de gebruikskwaliteit van het wonen.

Meer weten? 
Neem voor meer informatie contact op met ons op via vacschouwenduiveland@gmail.com.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

april 2015

Willem Kooijmans nieuwe voorzitter VAC Schouwen-DuivelandMet ingang van 15 april 2015 heeft Willem Kooijmans het stokje overgenomen van Paula Bremmers, die nog wel lid blijft van de VAC.

Lees hier toon HTML-versie van het document het hele artikel (bron: Wereldregio 10.04.15)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zaterdag 11 oktober 2014 overhandigden de drie consumentenorganisaties Ieder(in), VACpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond het onderzoeksrapport "De gebruiker aan het stuur" aan minister Blok van Binnenlandse Zaken. In de handreiking presenteren de drie organisaties acht aanbevelingen voor het verbeteren van consumenteninvloed op bouwregelgeving.                     

                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lees hier het hele artikel

                                                                                                 Bron: Wereldregio (07.03.14)

                                        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woonvisie 2013-2022 van de gemeente Schouwen-Duiveland  

           

                           

VAC Schouwen-Duiveland heeft de werkgroep Woonvisie in het leven geroepen om voor het begrip “levensloopgeschikte woningen” een definitie te vinden die helder en eenduidig is. In de praktijk worden er verschillende begrippen door elkaar gebruikt. Om de communicatie met gemeente, woningbouwcorporatie en derden goed vorm te geven is het van groot belang om de betreffende definities met elkaar af te stemmen en vast te stellen. De door de werkgroep opgestelde notitie “begrip levensloopgeschikt” probeert daar de basis voor te leggen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------