Wat doen wij?

VAC Schouwen-Duiveland kijkt kritisch en adviseert over bruikbaarheid, veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid. Ook wordt er gekeken of een woning gezond en comfortabel is.

Eén van de voornaamste taken is het opstellen van een advies nadat plannen en tekeningen zijn beoordeeld. Tijdens de uitvoering vinden er, variërend per project, een aantal werkbezoeken plaats en minimaal 1 x per maand is er overleg met de projectmanager nieuwbouw van Zeeuwland. Na gereedkoming van de projecten waarover advies is uitgebracht volgt een bezichtiging.                                         

Een Woon Kwaliteit Onderzoek (WKO) wordt bij voorkeur na 1,5 tot 2 jaar na voltooiing van een project georganiseerd waarbij we samen met de bewoners de woonkwaliteit evalueren. Het doel hiervan is woonplezier en -woonkwaliteit bij toekomstige woningbouw- en woonomgevingsprojecten verder te optimaliseren.

Een Sociaal Veiligheid Onderzoek (SVO) wordt uitgevoerd nadat wij van de afdeling Openbare Werken de omgevingstekeningen van de in uitvoering te nemen projecten hebben ontvangen. De ontwerptekeningen worden getoetst aan de VAC criteria voor de woonomgeving, meestal na een bezoek op locatie, waarna een schriftelijk advies wordt uitgebracht.

Om professioneel te kunnen werken en up-to-date te blijven worden de VAC-leden regelmatig bijgeschoold en worden er werkbezoeken afgelegd.

Wij komen maandelijks in het gemeentehuis bijeen voor onze commissievergaderingen.

 

                         

                                                                                                              

Overige activiteiten:

2015

 • Kennisbijeenkomst "analyse woonkwaliteit" van de gemeente Schouwen-Duiveland, 20 oktober
 • Open dag zorgchalet Résidence Oud-Bommenede, 27 juni
 • Jaarvergadering met bestuurswisseling. 
 • Kennismakingsbijeenkomst SIR-55 en VACpunt Wonen 22 januari
 • Thema-avond “Zelfzorg, goed voor elkaar” georganiseerd door de WMO-adviesraad en de gemeente Schouwen-Duiveland, 19 januari

2014

 • Kaderdag VAC Zeeland
 • Rondleiding woonzorgcomplex Borrendamme in Zierikzee
 • Kennisuitwisselingsbijeenkomst van Termokomfort in samenwerking met VACpunt Wonen "goed wonen begint met goed isoleren" - 24 oktober
 • Energie Beurs - PassiefBouwen Event 9 oktober 
 • Open dag Zeeuwse Huiskamer project "Residence Oud Bommenede" 27 september
 • Informatieavond gebiedsvisie Schelphoek (Zorghotel) 16 september
 • Inloopavond herinrichting Lageweg - Steenweg Westenschouwen 16 september
 • Informatiebijeenkomst Coöperatie Energie Werkt - 2 april
 • 40-jarig jubileum VAC Schouwen-Duiveland - 9 april 
 • Rondleiding wooncomplex Mitt Hem in Zierikzee - 2 april 
 • Inloopavonden herinrichting Jannewekken/grachtoversteek en Touwbaan Zierikzee 23 januari en 8 oktober

2013

 • Klankbordgroepbijeenkomsten Plan Buzee Zierikzee
 • Themabijeenkomst "energieconcepten van woning tot wijkaanpassing" van VACpunt Wonen
 • Bezoek 1e Zeeuws Krimpcafé, thema "vergrijzing en de woningmarkt"
 • Werkbezoek aan het nieuwe woonzorgcomplex Borrendamme in Zierikzee
 • Inspraakavonden over de concept-Woonvisie van de gemeente Schouwen-Duiveland bezocht
 • Jaarvergadering VAC Zeeland met aansluitend symposium "Wonen in een veranderende samenleving" ter ere van het 40-jarig bestaan 

2012

 • Bewonersbijeenkomst OranjeDok in Bruinisse
 • Met VAC-stand aanwezig in de Weverij tijdens de buurtborrel van Plan Buzee "het vernieuwde Buijse"
 • Bezoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, georganiseerd door VAC Zeeland. Aansluitend rondleiding Binnenhof + 2e Kamer
 • Jaarvergadering VAC Zeeland
 • Klankbordgroep Plan Buijse
 • Workshop Social Media van het Steunpunt vrijwilligerswerk van het Welzijnshuis
 • Werkconferentie Wonen van de gemeente Schouwen-Duiveland
 • Jaarvergadering VAC Schouwen-Duiveland
 • "Ontdekkingsreis" naar de nieuwe ondernemingsstrategie 2012 - 2016 van Zeeuwland
 • Kaderdag VAC Zeeland in het Provinciehuis met als thema het nieuwe Omgevingsplan Zeeland 2012 - 2018

2011  

 • Studiedag Herstructurering
 • Excursie naar CO2-neutrale woningen en een energiezuinig woon- en zorgcomplex in Grijpskerke (gemeente Veere). Voor meer info kijk op
  http://wooneco-nimmerdor-klimaatwoningen.marsaki.nl
  http://wooneco-nimmerdor-topappartementen.marsaki.nl
 • Jaarvergadering VAC Zeeland in het gemeentehuis van Goes met aansluitend een bezoek aan de in aanbouw zijnde wijk Aria en 's middags ontvangst in het verkoopcentrum van Waterstad Goese Schans
 • Deelname klankbordgroep Plan Buijse
 • Inloopavond van de gemeente Schouwen-Duiveland bezocht over het "Tij van de Toekomst"
 • Jaarvergadering VAC Schouwen-Duiveland
 • Basiscursus VAC-werk voor 2 nieuwe leden
 • Sociaal Veiligheids Onderzoek (SVO) in Renesse
 • Kaderdag VAC Zeeland in het Provinciehuis met als thema "strategie om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en te herstructureren"