Welkom op de website van VAC Schouwen-Duiveland

 


Klik hier en bekijk het laatste nieuws met o.a.:

  • Jaarverslag over 2016.
  • Uitnodiging jubileum dag
  • Persbericht over verkeerd draaiende deuren

VAC Schouwen-Duiveland is opgericht op 1 april 1974 en bestaat uit goed geschoolde vrijwilligers met verschillende maatschappelijke achtergronden. Momenteel bestaat de groep uit 10 leden. Klik hier voor de samenstelling van onze commissie.  

Onze doelstelling:test

  • het bevorderen van de (woon)kwaliteit van zowel bestaande als toekomstige woningen, van de woonomgeving en
    al wat daarmee in de ruimste zin verband houdt

  • het behartigen van de belangen van de woonconsument in het plan- en bouwproces

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken wordt er nauw samengewerkt met woningbouwcorporatie Zeeuwland en de gemeente Schouwen-Duiveland. Met beiden is er een convenant. Een samenwerkingsovereenkomst is er met het Platform voor Mensen met een Beperking Schouwen-Duiveland.

VAC Schouwen-Duiveland wil in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij zaken op het gebied van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Sociale Veiligheid. Het bijwonen van commissie- en raadsvergaderingen, dorpsraad-vergaderingen en informatiebijeenkomsten is dan ook een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Wij toetsen met name voor de sociale woningbouw de plannen voor de woonomgeving en woningprojecten op de praktische bruikbaarheid en doen voorstellen ter verbetering. Hiervoor beoordelen wij bouwtekeningen, bestemmingsplannen en omgevingsplannen.

 

VAC Schouwen-Duiveland maakt zich sterk voor een optimale gebruikskwaliteit van woning en omgeving