Friesland 


Provinciaal bestuur VAC's Friesland                  
VAC Gaasterland                   
VAC Leeuwarden Adviescommissie Wonen                 
VAC Ooststellingwerf                 
Adviescommissie Wonen Smallingerland                                   
VAC Weststellingwerf                  

kaart nederland Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >