Organisatie                                   

De VAC beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium bouwplannen en tekeningen en dit met de ogen van de toekomstige bewoner.

Gelet wordt hierbij op zaken als:
     -  bruikbaarheid
     -  toegankelijkheid
     -  veiligheid
     -  levensloopgeschiktheid
     -  duurzaamheid
     -  gezondheid
     -  comfort
     -  onderhoudsvriendelijkheid
     -  woonomgeving
     -  sociale veiligheid etc.   

                                                             
De deskundigheid wordt bevorderd danwel op peil gehouden door middel van vakgerichte cursussen, workshops en studiebijeenkomsten, het lezen van VAC- en vakbladen, diverse nieuwsbrieven waaronder de Koerier-Online, de VROM-nieuwbrief en het tijdschrift WoonKwaliteit van VACpunt Wonen. Ook worden er regelmatig leerzame excursies en werkbezoeken voor de commissieleden georganiseerd. 

Verder woont de VAC alle relevante raadsvergaderingen bij en is zij aanwezig bij presentaties, informatiebijeenkomsten en planoverleg van woningbouwprojecten.
VAC Wonen Venlo werkt nauw samen met VACpunt Wonen (de landelijke overkoepelende organisatie) en de regionale VAC's in de provincie Limburg. Als gemeentelijke adviescommissie onderhoudt zij goede contacten met de gemeente, de woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en architecten.
Jaarlijks vindt een evaluatie met de Gemeente en de Woningbouwverenigingen plaats.

 

VACPuntWonen (VPW)

Vac Wonen Venlo is onderdeel van de landelijke organisatie VACPuntWonen. Sinds april 2018 werkt VPW samen met de stichting SKG-IKOB, een landelijke keurmerk organisatie waar ook SKW (Woonkeur) onder valt. SKG-IKOB is een certificerende instelling voor de bouw en vastgoed. De VAC adviseert tijdens het hele planproces opdrachtgevers over de praktische bruikbaarheid en veiligheid en doet voorstellen voor verbetering.

Hoofdactiviteiten van het VAC-werk:

  • Beoordelen van plannen en tekeningen voor woningbouwprojecten en daarover een advies uitbrengen. De adviescommissies Wonen zijn de enige partij in de bouwwereld die plannen voor woningen en woonomgeving toetsen op gebruikskwaliteit. De plannen worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de toekomstige bewoners.
  • Beoordelen van plannen voor de woonomgeving en daarover een advies uitbrengen. Het gaat om bestemmingsplannen, verkeersplannen, structuurplannen en herinrichtingsplannen.
  • Daarnaast meet zij de tevredenheid van bewoners via een WoonKwaliteitOnderzoek (WKO). De onderzoekresultaten worden weer gebruikt bij het beoordelen van volgende ontwerpen.
  • Het voeren van overleg met woningbouwcorporaties, gemeenten, bewonersorganisaties, projectontwikkelaars over uitgebrachte VAC-adviezen en uitgevoerde onderzoeken.

Wie zijn onze leden 

Onze leden zijn enthousiaste en gemotiveerde vrouwen en mannen die interesse hebben in alles wat met wonen en woonomgeving te maken heeft. 

VAC Wonen Venlo is een stichting en bestaat momenteel uit 13 leden uit de gemeenten Beesel en Venlo. Heb je interesse om mee te doen? Kijk onder het kopje WERVING voor de vacatures.

                                                                                           Op onderstaande foto ontbreekt één VAC-lid.