Organisatie                                   

De VAC beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium bouwplannen en tekeningen en dit met de ogen van de toekomstige bewoner.

Gelet wordt hierbij op zaken als:
     -  bruikbaarheid
     -  toegankelijkheid
     -  veiligheid
     -  levensloopgeschiktheid
     -  duurzaamheid
     -  gezondheid
     -  comfort
     -  onderhoudsvriendelijkheid
     -  woonomgeving
     -  sociale veiligheid etc.   

                                                             
De deskundigheid wordt bevorderd danwel op peil gehouden door middel van vakgerichte cursussen, workshops en studiebijeenkomsten, het lezen van VAC- en vakbladen, diverse nieuwsbrieven waaronder de Koerier-Online, de VROM-nieuwbrief en het tijdschrift WoonKwaliteit van VACpunt Wonen. Ook worden er regelmatig leerzame excursies en werkbezoeken voor de commissieleden georganiseerd. 

Verder woont de VAC alle relevante raadsvergaderingen bij en is zij aanwezig bij presentaties, informatiebijeenkomsten en planoverleg van woningbouwprojecten.
VAC Wonen Venlo werkt nauw samen met VACpunt Wonen (de landelijke overkoepelende organisatie) en de regionale VAC's in de provincie Limburg. Als gemeentelijke adviescommissie onderhoudt zij goede contacten met de gemeente, de woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en architecten.
Jaarlijks vindt een evaluatie met de Gemeente en de Woningbouwverenigingen plaats.

Wie zijn onze leden 

Onze leden zijn enthousiaste en gemotiveerde vrouwen en mannen die interesse hebben in alles wat met wonen en woonomgeving te maken heeft. 

VAC Wonen Venlo is een stichting en bestaat momenteel uit 13 leden uit de gemeenten Beesel en Venlo. Heb je interesse om mee te doen? Kijk onder het kopje WERVING voor de vacatures.

Op onderstaande foto ontbreekt één VAC-lid.