PR EN WERVING

PR

Als er aanleiding voor is publiceert de WAC artikelen in de lokale pers.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als bouwwetgeving is aangepast (na inspanningen daartoe van Vacpuntwonen) op het gebied van de (buiten) berging.

 

Werving leden/vrijwilligers 

Sommige leden zijn inmiddels vele jaren lid, terwijl het lidmaatchap voor andere leden van wat recenter datum is. De kracht van de WAC-Roosendaal ligt onder andere in het feit dat zij breed is samengesteld en de leden samen over een zeer diverse achtergrond en ervaring beschikken.

Aspirant-leden kunnen in een proefperiode van 3 maanden bezien of het WAC-werk hen bevalt. 
In deze periode maken zij drie vergaderingen mee.
Daarna besluiten beide partijen tot continuering of afzien van het WAC-lidmaatschap.
In deze proefperiode kunnen nieuwe leden begeleid worden door een mentor. 
Alleen vaste leden volgen cursussen.

Op het moment zijn er geen vacatures.