ORGANISATIE EN WERKWIJZE 

Organisatie

WAC Roosendaal vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, vergadert in principe een week vr de algemene vergadering. Voor het bestuderen van bouwplannen worden aparte bijeenkomsten gehouden.

Op landelijk niveau kan WAC Roosendaal ondersteund worden door VACpunt Wonen.
Regionaal werkt WAC Roosendaal samen met WAC Breda, VAC Etten-Leur, VAC Bergen op Zoom en VAC Rijsbergen/Zundert, twee maal per jaar wordt vergaderd en minimaal n maal per jaar wordt een gezamenlijk werkbezoek georganiseerd.

 

Het Dagelijks Bestuur en de Leden per 1 januari 2014:

Voorzitter             -    de heer C. Gommers

Penningmeester    -    de heer S. Verbogt

Secretaris             -    mevrouw E. Kinds

Leden                   -    de heer T. Schotte

                            -    mevrouw S. Vernimmen

                            -    mevrouw A. van de Weijgert

 

Werkwijze 

1. Beoordelen van en adviseren over plannen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten in Roosendaal en de regio aan de hand van de toetscriteria in de WoonKwaliteitWijzer en specifieke toetscriteria.
2. Bestemmingsplannen van de gemeente Roosendaal en de regio beoordelen en adviseren.
3. Opleveringsbezoeken brengen aan projecten die worden opgeleverd.
4. Convenanten en contacten met de Gemeente op bestuurlijk en ambtelijk niveau en met wooncorporaties en projectontwikkelaars in de regio.
5. Op verzoek van woningcorporaties, projectontwikkelaars of gemeente houden van woonkwaliteitonderzoeken.
6. Regionale samenwerking met de VAC’s van Etten-Leur, Bergen op Zoom en Rijsbergen/Zundert.
7. Vergaderingen bijwonen van de commissie ruimte ( relevantie).
8. Informatieavonden van Gemeente ( in de wijken) bezoeken.
9. Deskundigheidsbevordering door:
    * Cursussen
    * Ondersteuning door VACpuntWonen
    * Werkbezoeken
    * Publicaties
    * Congressen en seminars
10. Publiceren van relevante artikelen in de lokale pers.
11. Werving vrijwilligers.

Ons aandachtspunt voor het jaar 2014 is energiezuinig bouwen.