Welkom op de site van WoonAdviesCommissie Roosendaal

Om haar primaire taak: het adviseren over de gebruikskwaliteit van een woning, goed in te vullen komt u WAC Roosendaal over de hele breedte van het ‘bouwproces’ tegen.

Zo informeren wij ons via de Commissie Ruimte en in ambtelijk en bestuurlijk overleg over woonvisie, bestemmingsplannen en aanstaande bouwprojecten en leggen wij contacten met wooncorporaties, architecten en bouwers om in een zo vroeg mogelijk stadium naar het ontwerp van de woning te kijken.

Verder toetsen wij de woning, het woongebouw en de woonomgeving op: bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid en comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.
Overigens adviseren wij niet alleen in de gemeente Roosendaal, wij doen dit tevens in de gemeenten Rucphen en Steenbergen.  

Wij zien een tendens ontstaan waarin de (toekomstige) woonconsument steeds nadrukkelijker betrokken wordt bij de totstandkoming van de woning en woonomgeving. Daarom proberen wij ook de gebruiker te informeren en te betrekken door relevante wijk- en buurtbijeenkomsten bij te wonen en toekomstige bewoners te informeren over het WAC-werk door middel van brochures en bruikbare tips.

Jaarlijks doen wij WoonKwaliteitOnderzoeken bij bewoners van nieuwbouwwoningen waar de WAC over heeft geadviseerd en die inmiddels een jaar zijn bewoond. Dit levert weer waardevolle informatie op voor toekomstige projecten en wij zien de gebruikskwaliteit van de woningen toenemen.

Dr is het om te doen en daarom blijft WAC Roosendaal een gemotiveerde vrijwilligersorganisatie met toegevoegde waarde voor de woonconsument.

  

Ons adres:

Woon Advies Commissie Roosendaal Diamantdijk 158 4706 HC Roosendaal