Wat doet de VAC Steenwijkerland?

Voor de start van de bouw toetst de VAC de plannen voor de woonomgeving. Daarnaast beoordeelt de VAC aan de hand van tekeningen de praktische bruikbaarheid van de te bouwen of renoveren woning.

Een woning moet voldoende gebruikskwaliteit bezitten om leefbaar te zijn. Dagelijks voert u in en rondom uw woning talloze activiteiten uit. U kookt, eet, slaapt, poetst, computert, ontvangt bezoek, gaat naar uw werk of school. Al deze activiteiten wilt u ongehinderd en met het nodige gemak kunnen uitvoeren. Daar wordt tijdens het ontwerp en de bouw vaak onvoldoende bij stilgestaan. Ook in het Bouwbesluit wordt hier te weinig aandacht aan besteed. VAC Steenwijkerland schrijft na het bestuderen van de bouwtekeningen een gedegen advies waarin alle knelpunten genoemd worden. De opdrachtgever kan dat advies dan in het definitieve ontwerp verwerken.

De VAC adviseert in alle sectoren van volkshuisvesting zoals sociale koopwoningen, sociale huurwoningen en renovatiewoningen. Daarnaast adviseren wij in de utiliteitsbouw zoals multifunctionele centra, etc.

In de VAC kwaliteitswijzer worden toetscriteria genoemd voor alle activiteiten in de woonomgeving, het woongebouw en de woning. De criteria zijn:

• Bruikbaarheid en doelmatigheid
• Toegankelijkheid
• Veiligheid
• Gezond en comfortabel
• Duurzaamheid
• Onderhoudsgemak en hygiŽne