Wat toon HTML-versie van het document is de VAC?

De VAC is een onafhankelijke woonconsumenten organisatie, die op gemeentelijk niveau actief is. De VAC bestaat uit vrijwilligers met verschillende professionele achtergronden.

Al meer dan vijftig jaar geven de Adviescommissies advies over bouwplannen aan gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars en de particuliere woonconsument. Het doel is de gebruikskwaliteit van zowel woningen als woonomgeving te verbeteren. In een landelijk dekkend netwerk zijn ongeveer 180 Adviescommissies actief. Zij zijn alle aangesloten bij VACpunt Wonen, de overkoepelende organisatie die gevestigd is in Utrecht.

Als het om wonen gaat heeft iedereen zijn eigen wensen en voorkeuren. Maar een aantal zaken geldt voor iedereen. Niemand zit te wachten op problemen als tegen elkaar slaande deuren, bovenlichten die niet bedienbaar zijn, radiatoren die in de weg zitten of stopcontacten op verkeerde plaatsen.

De VAC Steenwijkerland is in januari 2005 opgericht en is aangesloten bij www.vacpuntwonen.nl, dat in Utrecht is gevestigd. We bestaan uit enthousiaste vrijwilligers die een gedegen opleiding gevolgd hebben. Onze doelstelling is het realiseren van een optimaal woongenoot voor de toekomstige bewoners van zowel nieuwbouw- als renovatiewoningen.