Werkwijze

De VAC (Vrijwillige Advies Commissie, voorheen Vrouwen Advies Commissie) voor de woningbouw en woonomgeving is een woonconsumentenorganisatie die op plaatselijk niveau actief is met een praktische blik op wonen.

VAC Aalsmeer bestaat uit 6 vrijwilligers.

De VAC adviseert over plannen voor woningen, woongebouwen, woonomgeving en openbare gebouwen op basis van de bouwtekeningen die zij ontvangt van de gemeente, architect of projectontwikkelaar.
Daarnaast kan de VAC bij renovatieprojecten haar kennis en ervaring inzetten voor adviezen aan woningcoörporaties en gemeente.

De adviezen zijn gebaseerd op de criteria doelmatigheid, toegankelijkheid, veiligheid, comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid en dragen bij aan een hogere woonkwaliteit voor de woonconsument. Onze adviezen gaan in vrijwel alle gevallen verder dan de eisen uit het Bouwbesluit.

Voor de woning geldt dat beoordeeld wordt of deze geschikt is, of geschikt te maken is voor een bewoner, ongeacht leeftijd, beperkingen en huishoudsamenstelling. Voor de woonomgeving geldt dat de inrichting van de openbare ruimte niet belemmerend mag werken voor het persoonlijk en maatschappelijk functioneren van de bewoners, maar dit juist moet stimuleren.

De commissie vergadert 1x per maand. Daarnaast is er twee keer per jaar een overleg met de gemeente Aalsmeer en wordt er bij toerbeurt 1x per half jaar een vergadering met de VAC's uit de regio georganiseerd. 

De vrijwilligers blijven door regelmatige scholing op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouwwereld.