WoonKwaliteitWijzer


Wat is een handige indeling voor mijn keuken? Wat komt er allemaal kijken bij een renovatie? Wat is levensloopbestendig bouwen? Hoe ventileer ik de badkamer? Bewoners n professionals kunnen vanaf nu alle praktische kennis en informatie over de gebruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving vinden in de WoonKwaliteitWijzer.


Wat de WoonKwaliteitWijzer wezenlijk onderscheidt van andere handboeken is het uitgangspunt: het dagelijks gebruik van de woning en de woonomgeving. De kwaliteitscriteria zijn gebaseerd op de activiteiten van mensen in en rond het huis. In de WoonKwaliteitWijzer zijn de kennis en ervaring verwerkt van de Adviescommissies Wonen (VAC’s en WAC’s), die zich op lokaal niveau al meer dan vijftig jaar sterk maken voor gebruikskwaliteit.

De WoonKwaliteitWijzer biedt:

  • Een integrale visie op de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. 
  • Concrete richtlijnen voor en adviezen over woningen en woonomgevingen. 
  • Informatie over woningrenovatie, herstructurering, besluitvormingsprocessen en huurderbelangen (in samenwerking met de Woonbond). 
  • Actuele thema’s zoals levensloopbestendig bouwen, geluid, energiebesparing, domotica, binnenmilieu, gezondheid en veiligheid. 
  • De laatste ontwikkelingen op het gebied van milieueisen, duurzaam bouwen, energie, communicatievoorzieningen, wet- en regelgeving.


Het handboek heeft een logische opbouw en is goed leesbaar, ook voor mensen die voor het eerst met nieuwbouw en renovatie te maken hebben. Maar de WoonKwaliteitWijzer is ook prima geschikt voor professionals. Woningbouwcorporaties en architecten gebruikten de voorganger van dit boek, de VAC-Kwaliteitswijzer uit 1997, al veelvuldig als naslagwerk over gebruikskwaliteit.

De WoonKwaliteitWijzer is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die zich met de woning en woonomgeving bezighoudt. Voor professionals n consumenten.


Praktische informatie
Uitvoering: losbladig systeem.
Omvang: 360 pagina’s
ISBN: 90-72336-14-3
Prijs: € 101,50. VAC's betalen de ledenprijs. De prijs is exclusief verzendkosten.

Bestel nu uw exemplaar of neem eerst een voorproefje. Hoofdstuk 12 van het boek kunt u hier downloaden. Of bekijk de inhoudsopgave.

Studentenprijs
Studenten betalen voor de WoonKwaliteitWijzer de speciale prijs van € 62,50, excl. verzendkosten. Interesse in dit aanbod? Stuur dan een kopie van je inschrijvingsbewijs van HBO of universiteit van dit studiejaar mee met je bestelling. Online bestellen van de WoonKwaliteitWijzer voor de studentenprijs is niet mogelijk.

Stuur je bestelling naar:
VACpunt Wonen
Brennerbaan 106 
3524 BN Utrecht

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >