Organisatie

VAC-organisatie           
Organigram                
Medewerkers              
Raad van Toezicht              


VAC-organisatie
De VAC-organisatie bestaat uit:

VACpunt Wonen en de Adviescommissies Wonen kunnen niet zonder elkaar bestaan en er is sprake van wederzijdse beinvloeding. Klik hier voor het organigram.


Medewerkers
Bij VACpunt Wonen werken vier beroepskrachten (ca. 2,8 fte). VACpunt Wonen is een stichting zonder winstoogmerk met als hoogste orgaan de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht kijkt met een kritische en onafhankelijke blik naar het reilen en zeilen van de organisatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers en hun werkterrein. Alle medewerkers zijn te bereiken via info@vacpuntwonen.nl.

 bestuur  i.o.
 adviseur gebruikskwaliteit  Nelleke Nelis
 financiŰle administratie  Monika Szollosi
 cursusorganisatie  Leontine Broer
 adviseur communicatie & beleid  Ruth Bakker


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en beleid van VACpunt Wonen, en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen: een voorzitter en vier leden. Op dit moment is er geen vacature.

De Raad van Toezicht vergadert vijf tot zes keer per jaar en evalueert eens per jaar het eigen functioneren. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Dhr. R.J.J. Stevens, voorzitter

 • Hoofdfunctie: senior-adviseur bij adviesbureau BMC te Amersfoort
 • Nevenfuncties: o.a. lid RvT woningstichting Oosterpoort
 • Benoeming 2e periode: januari 2013 t/m januari 2017, voorzitter per december 2009

Dhr. R.Th.A. Koolen, lid, plaatsvervangend voorzitter

 • Hoofdfunctie: directeur Strategie & Beleid bij Heijmans Vastgoed te Rosmalen
 • Nevenfuncties: voorzitter beleidsadviescommissie duurzaamheid Bouwend Nederland
 • Benoeming 2e periode: januari 2014 t/m januari 2018, lid vanaf juli 2009

Dhr. J.J.P.M. van Benthem, lid, portefeuille financiŰn

 • Hoofdfunctie: directeur-eigenaar Van Benthem Consulting te Heemstede
 • Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Woon- en Zorgcentrum ’t Huis op de Waard te Leiden, lid Raad van Toezicht Het Cultuurgebouw te Hoofddorp
 • Benoeming 1e periode: 1 januari 2016 t/m 31 december 2019

Mw. W.H.M. Bot-Kaspori, lid, voordrachtszetel Adviescommissies Wonen

 • voorheen hoofd verkoop regio Zuid Nederland landelijke projectontwikkelaar
 • Lid VAC Wonen Venlo (voorheen vice-voorzitter)
 • Benoeming 2e periode: januari 2015 t/m januari 2019, lid vanaf mei 2009

Mw. drs. E.F.M. van Betten, lid

 • Hoofdfunctie: conceptontwikkelaar bij Habion
 • Nevenfunctie: lid dagelijks bestuur toneelschuur Haarlem (penningmeester & secretaris), voorzitter bestuur kanoclub 
 • Benoeming 2e periode: juli 2015 t/m juli 2019, lid vanaf mei 2010

Meer invloed voor consumenten

Zonder de inbreng van de eindgebruiker wordt niet gebouwd waar behoefte aan is. Dat moet anders. Lees verder>

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >