Jaarverslag VACpunt Wonen

Jaarverslag
Hier vindt u een overzicht van de jaarverslagen van VACpunt Wonen. Download een jaarverslag (pdf) door te klikken op een jaartal.

Populair jaarverslag (publieksversie)
Tot en met 2014 bracht VACpunt Wonen voor haar relaties en achterban een populair jaarverslag uit.


 

Meer invloed voor consumenten

Zonder de inbreng van de eindgebruiker wordt niet gebouwd waar behoefte aan is. Dat moet anders. Lees verder>

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >