Adviescommissies Wonen

Kijk hier voor alle gemeenten waar een Adviescommissie Wonen gevestigd is.


Doelstelling
De doelstelling van het VAC-werk is:

het behartigen van de belangen van de woonconsument en de bevordering van de kwaliteit van het wonen.


Wat is een Adviescommissie Wonen?

Een Adviescommissie Wonen is een lokale woonconsumentenorganisatie. Vaak werkt zo’n commissie onder de naam VAC (vrouwenadviescommissie) of WAC (woonadviescommissie). Mannen en vrouwen met verschillende achtergronden houden zich bezig met het advieswerk. De commissies werken regelmatig samen met onder meer leden van ouderenbonden en gehandicaptenplatforms. Adviescommissies Wonen zijn onafhankelijk en hebben meestal een stichtingsvorm.

Deskundig
Een commissie bestaat uit deskundige, goed geschoolde vrijwilligers die de belangen van de woonconsument op plaatselijk niveau behartigen. Tijdens het bouwproces adviseert de Adviescommissie Wonen betrokken partijen over een optimale gebruikskwaliteit. Hoe eerder een commissie betrokken is bij het bouwproces, hoe beter. Dan is het immers nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de bouw- en structuurplannen, plattegronden, visies en dergelijke.

ca. 7.500 woningen
De adviezen bestrijken alle sectoren van de volkshuisvesting: sociale huur- en koopwoningen, vrije sector woningen, particuliere nieuwbouw en renovatiewoningen. In 2014 adviseerden de commissies gezamenlijk over zo'n 7.500 woningen. In vergelijking met voorgaande jaren is dat aan de lage kant, maar gezien de stagnatie in de bouwproductie is het toch een goed resultaat. De commissies beoordelen ook gemeentelijke plannen, utiliteitsbouw en woonvisies.

Kritische woonconsumenten
De commissieleden zijn natuurlijk zelf kritische woonconsumenten. Voordat zij het advieswerk mogen leveren, krijgen ze een intensieve scholing. Ook daarna houden de leden hun kennis op peil door cursussen, werkbezoeken en vakliteratuur. 

 

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >