Wat is VACpunt Wonen?

Wat is VACpunt Wonen?
Dagelijks voert u in en rondom uw woning talloze activiteiten uit. U kookt, eet, slaapt, poetst, computert, ontvangt bezoek, gaat naar uw werk of school. Al deze activiteiten wilt u ongehinderd en met het nodige gemak kunnen uitvoeren.

Met andere woorden: u wilt een woning met een hoge gebruikskwaliteit. Dus voldoende bergruimte, genoeg stopcontacten voor de computerapparatuur en geen deuren die tegen elkaar slaan. Ook uw woonomgeving moet aan uw eisen voldoen. U wilt voldoende parkeerruimte en uw kinderen moeten veilig kunnen spelen.

VACpunt Wonen is het kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving (stichting zonder winstoogmerk). Al decennialang maakt VACpunt Wonen zich sterk voor praktisch wonen. We doen dat op verschillende manieren:

  • VACpunt Wonen verzamelt kennis over gebruikskwaliteit en bewerkt deze tot producten die woonconsumenten en professionals kunnen gebruiken om een woning zo praktisch mogelijk in te delen en de woonomgeving goed in te richten. 
  • VACpunt Wonen vertegenwoordigt de belangen van woonconsumenten in landelijke overlegorganen.
  • VACpunt Wonen is de overkoepelende organisatie van Adviescommissies Wonen, die op lokaal niveau als VAC of WAC werken.

 

Missie en visie
VACpunt Wonen en de aangesloten Adviescommissies Wonen vormen samen de VAC-organisatie. Wij hebben als missie:

  • De gebruikskwaliteit van de Nederlandse woningen, woongebouwen en woonomgeving bewaken, bevorderen, borgen en verbeteren. 

Onze visie is dat elke bewoner, consument en/of gebruiker van een woning, woongebouw en woonomgeving in Nederland mag rekenen op een optimale woonkwaliteit op het vlak van bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid & comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.

 

Onze naamUit de naam VACpunt Wonen is een deel van onze geschiedenis te lezen. Al 50 jaar zet VACpunt Wonen zich in voor de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving. Eerst onder de naam Landelijk Contact van de VAC’s, later als VACpunt Wonen.

De term VAC stond van oudsher voor Vrouwen Advies Commissies voor de woningbouw en woonomgeving. In de loop der tijd is de term VAC een versteend begrip geworden. Het wordt echter nog wel als zodanig gehanteerd, omdat het voor velen duidelijk maakt wat de oorsprong van de organisaties is, namelijk de vrouwenadviescommissies. Daarom is in 2004 bij de keuze van een nieuwe naam besloten de term VAC in de naam te handhaven.

Het ledenbestand van de Adviescommissies Wonen telde vroeger alleen vrouwen. Nu worden steeds meer mannen VAC-adviseur. Inmiddels is ongeveer een derde van de VAC-leden man. VACpunt Wonen gebruikt voor de lokale commissies de term Adviescommissies Wonen. De lokale commissies zelf noemen zich soms ook VAC of WAC (woonadviescommissie). Daarnaast zijn er Adviescommissies Woonkeur (WAG) aangesloten bij VACpunt Wonen.

 

Meer invloed voor consumenten

Zonder de inbreng van de eindgebruiker wordt niet gebouwd waar behoefte aan is. Dat moet anders. Lees verder>

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >