VACpunt Wonen

VACpunt Wonen is het kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. Gebruikskwaliteit betekent dat de woning en woonomgeving geschikt zijn om alle dagelijkse activiteiten ongehinderd uit te voeren.

VACpunt Wonen is tevens de overkoepelende organisatie van Adviescommissies Wonen! Zij ondersteunt het werk van deze lokale commissies. Daarnaast behartigt VACpunt Wonen de belangen van huiseigenaren en huurders in landelijke overlegorganen.

Meer invloed voor consumenten

Zonder de inbreng van de eindgebruiker wordt niet gebouwd waar behoefte aan is. Dat moet anders. Lees verder>

VAC-advies aanvragen

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, maar ook particulieren kunnen hun bouwplannen en omgevingsplannen door een adviescommissie laten toetsen op gebruikskwaliteit.

Lees meer >