Nieuws van VACpunt Wonen

Bestuur i.o. voor het eerst bijeen

 

12 juli 2017 was een historische dag in de geschiedenis van het VAC-werk: voor het eerst was het nieuwe bestuur bij elkaar! Ook een deel van de werkgroepleden was aanwezig op deze eerste werkbijeenkomst. Vanwege een begrafenis kon Sybilla Dekker er niet bij zijn.

Na een kennismakingsronde gingen de leden in groepjes met de medewerkers mee, die hen hebben bijgepraat over de laatste ontwikkelingen bij de cursussen, communicatie, advisering en financiën. Het bestuur heeft in de middag kennis gemaakt met drie leden van de Raad van Toezicht (RvT).

Bestuur en RvT hebben afgesproken dat de RvT formeel tot en met 31 december 2017 verantwoordelijk blijft. Tot en met 31 december 2017 is het bestuur in oprichting, maar is vanaf de zomer al wel in de lead. De RvT zal het komende half jaar altijd eerst advies aan het bestuur i.o. vragen voordat zij beslissingen neemt.

Het was een inspirerende dag vol nieuw elan en de wil om er iets moois van te maken! In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws.

Dit is het nieuwe bestuur i.o.

 

Op de werkbijeenkomst van 12 juli 2017 is het nieuwe bestuur i.o. van VACpunt Wonen voortvarend aan de slag gegaan. Op 31 augustus a.s. vindt de eerste officiële vergadering van het bestuur plaats. Het bestuur (pdf) bestaat uit:

 • Voorzitter: Sybilla Dekker
 • Secretaris: Andre den Hollander
 • Penningmeester: John Erkelens
 • Trekker Advisering: Harm Haage
 • Trekker Cursussen: Mieke Stekelenburg
 • Trekker ICT: Yvonne Schakel
 • Trekker Kennis & Communicatie: Hans Tijsmans


Voorzittershamer naar Sybilla Dekker

 

Op 14 juni jl. heeft Sybilla Dekker informeel kennis gemaakt met een delegatie van de Raad van Toezicht. Tijdens deze bijeenkomst hebben de medewerkers bij wijze van welkom symbolisch de oude voorzittershamer van het VAC-werk aan haar overgedragen. De medewerkers vertelden dat ze blij zijn met haar voorzitterschap en ze wensten haar veel succes bij de uitvoering van haar taak!Enthousiaste werkgroepen aan de slag

 

Naast het nieuwe bestuur is een viertal werkgroepen (pdf) geformeerd, namelijk:

 • Werkgroep Advisering
 • Werkgroep Kennis & Communicatie
 • Werkgroep Cursussen
 • Werkgroep ICT

Elke werkgroep heeft een voorzitter, die ook zitting heeft in het bestuur.

Professionele ondersteuning

 

In de periode 1 september t/m 31 december 2017 zullen twee mensen de VAC-organisatie professioneel ondersteunen: een secretaresse en een coördinator.

Hiervoor hebben twee personen zich kandidaat gesteld. Beide kandidaten worden voorgesteld aan het bestuur en de Raad van Toezicht. Leontine Broer zal de functie van secretaresse gaan vervullen. Er is een kandidaat voor de rol van coördinator; we houden u op de hoogte.Freelance projectmedewerkers

 

Bij Bouwend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken ligt op dit moment een subsidieverzoek voor professionele ondersteuning van de VAC-organisatie bij de ontwikkeling van de Goed Wonen Check en de oprichting van Adviescommissies Wonen in de grotere gemeenten.

Hiermee zullen de werkgroepen Advisering (Goed Wonen Check) en de werkgroep Communicatie (oprichting commissies in de G32) ondersteund worden.

Het is nog even wachten op de formele toezegging, maar mondeling is de toezegging al gedaan.

De insteek is om met deze middelen vertrouwde krachten voor dit werk in te huren. Mensen die het VAC-werk goed kennen en die u wellicht ook kent, namelijk:

 • Aleida Verheus, docent (bovenste foto)
 • Janita van Riggelen, docent (middelste foto)
 • Nelleke Nelis, adviseur VACpunt Wonen (onderste foto)


Afscheidspresentatie Mechtild Linssen

 

De opdracht van Mechtild Linssen loopt officieel af op 31 juli a.s. Daarop voorsorterend heeft zij tijdens de lunchpauze van de werkbijeenkomst op 12 juli 2017 een afscheidspresentatie gegeven. Zij heeft haar visie op de VAC-organisatie uiteengezet en toegelicht welke kansen en bedreigingen zij voor de toekomst ziet.

Benieuwd? U kunt de presentatie in twee versies bekijken: een uitgebreide versie (weinig plaatjes, meer tekst; 350 kB) en een compacte versie (veel plaatjes, minder tekst; 2 MB).VAC-bijeenkomst op 20 september 2017

 

Op 20 september 2017 vindt er een VAC-bijeenkomst plaats. Het nieuwe bestuur zal dan samen de plannen voor de komende periode toelichten. Meer informatie volgt, maar zet u de datum vast in uw agenda!

Rectificatie

 

In de laatste CursusKoerier stond bij de cursus 'Praktijkmiddag VAC-kennis voor gevorderden I: VAC-blik op energiebesparing' vermeld dat bij een NOM-project in Tilburg grote fouten zijn gemaakt. Dat is geen juiste weergave van de werkelijkheid. Het is in principe een goed project, maar het is negatief in het nieuws gekomen. Nieuwe initiatieven betekenen dat je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt en dan bestaat de kans dat er fouten worden gemaakt. Dat mag en daar is van geleerd. (foto: Brabants Dagblad)Enquête financiering van de VAC’s

 

De werkgroep Advisering heeft als taak de Goed Wonen Check te ontwikkelen. Daarvoor is nodig dat het VAC-werk uniformer wordt en dat de kwaliteit van de adviezen gewaarborgd is. Om dat te bereiken hebben we elkaar nodig. Openheid en transparantie zijn noodzakelijk voor de vormgeving van de nieuwe organisatie. Alleen door samen op te trekken en informatie te delen, kunnen we het VAC-werk behouden en succesvol uitbouwen.

Om in te schatten wat de invloed van voorstellen voor verandering zal zijn, is het belangrijk om te weten hoe de financiering van de VAC’s nu geregeld is. Natuurlijk is er al veel informatie beschikbaar, maar op een aantal punten is deze informatie niet volledig of ontbreekt de diepgang. De financiële werkgroep, die onderdeel is van de werkgroep Advisering, gaat daarom een enquête maken die u na de bijeenkomst van 20 september krijgt toegestuurd. Alle antwoorden die u geeft, worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt in presentaties, rapportages etc. We vinden het belangrijk om dit nu al bij u aan te kondigen en vragen u hierbij alvast om uw medewerking.

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

VAC Maassluis viert 60-jarig jubileum!

 

VAC Maassluis Advies Commissie Wonen bestaat 60 jaar! Op 14 september 2017 viert de commissie deze mijlpaal met afgevaardigden van partijen waarmee in de afgelopen 60 jaar is samengewerkt. De hoofdmoot van deze feestelijke bijeenkomst bestaat uit een rondleiding per bus door nieuwbouwwijk Wilgenrijk en het herontwikkelingsgebied Sluispolder-West. De bijeenkomst zit al bomvol, dus er is helaas geen plek meer. Namens VACpunt Wonen onze hartelijke felicitaties met deze mijlpaal!Zilveren VAC-broche of -hanger

 

VAC Asten-Someren heeft onlangs een jubilaris verrast met een bijzonder cadeau: een zilveren VAC-speldje! Omdat er vast meer commissies zijn die deze speld zouden willen laten maken, heeft VACpunt Wonen de kosten voor een mal op zich genomen. Hierdoor vallen de kosten voor een losse speld een stuk lager uit.

Wilt u ook zo’n speld bestellen? Dat kan. Neem dan contact op met Edelsmederij Aurum in Asten via tel: (0493) 670 387 of kijk op www.edelsmederijaurum.nl

Een speld kost € 37,50 per stuk. De speld is ook als hanger verkrijgbaar. Een extra zilverketting met tussenoog 42/46 cm voor de hanger kost € 15 tot € 20.

U kunt de speld of hanger per post laten bezorgen. Normale verzending per post (onverzekerd) kost € 2,50, verzekerde c.q. aangetekend verzending per post kost € 8,50.‘VAC-advies heeft impact op het leven van mensen’

 

INTERVIEW - Het VAC-werk gaat vooral over de praktische bruikbaarheid van een woning en de omgeving er omheen. Maar wonen gaat over méér dan dat: het huis en de buurt hebben impact op het leven van bewoners.

Die sociaal-maatschappelijke context was voor Jeanine Rottier uit Deventer reden om VAC-lid te worden. Jeanine zit in de werkgroep Cursussen. Enthousiast vertelt ze over de Rivierenwijk in Deventer, een typische Vogelaarwijk waar in de afgelopen jaren veel aan herstructurering is gedaan. Lees hier het artikel.Geslaagd jubileum voor WAC Eemnes

 

De Woonadvies Commissie Eemnes vierde woensdag 21 juni 2017 haar 30-jarig bestaan met een feestje: verschillende toespraken, een rondleiding door de Zuidpolder en een borrel na afloop.

Wethouder Sven Lankreijer prees de leden van WAC Eemnes voor het goede contact dat zij onderhouden met de gemeente: 'Jullie zijn van grote waarde voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Jullie zijn een voorbeeld voor anderen. Iets wat we moeten koesteren.' Lees hier het persbericht.Goed verhaal van VAC Harderwijk over toegankelijkheid

 

VAC Harderwijk besteedt dit jaar opnieuw aandacht aan de Week van de Toegankelijkheid. De week vindt plaats van 2 t/m 7 oktober 2017. Vorig jaar werd de toegankelijkheid van de horeca onderzocht; dit jaar ligt de nadruk op het uitgaansleven. De VAC denkt aan theater, podiumkunsten, bioscopen, musea, enkele kerken waar concerten gegeven worden en enkele andere openbare gebouwen.

Vorig jaar deed VAC Harderwijk ook mee aan de Week van de Toegankelijkheid. Het resultaat is een leuk rapport met een goed verhaal over de toegankelijkheid van horecavoorzieningen in Harderwijk en Hierden.Uit het nieuws

Duurzaamheid en kwaliteit topprioriteit

 

Duurzaamheid en kwaliteit van de woningvoorraad vormt met 81% de topprioriteit in de gemeentelijke woonvisies. Wonen en zorg komt met 71% op plek 2. Onderwerpen als sociale voorraad, doorstroming of transformatie komen in nog geen 10 % van de woonvisies over. Dat blijkt uit het rapport ‘Staat van de Volkshuisvesting 2017’ dat minister Plasterk in juni 2017 aan de Tweede Kamer aanbood. Lees verder>Ilse en Wouter wonen voor 5000 euro in Minitopia

 

In Minitopia in Den Bosch staat een huis dat binnen één maand voor slechts 5000 euro is gebouwd. Je vindt er ook tiny houses en een huis dat is opgebouwd uit panelen die je aan elkaar kunt klikken. Het terrein is van woningcorporatie Zayaz en die doet mee aan een experiment. Lees verder>