Transitie naar een vrijwillige VAC-organisatie

Extra editie Koerier Online

 

Afgelopen dinsdag 18 april 2017 hebben wij onze ideeŽn voor een perspectiefrijke toekomst voor de VAC-organisatie voorgelegd aan de achterban. Voorafgaand aan de bijeenkomst van dinsdag 18 april jl. hebben we het te bespreken transitieplan naar alle VAC-secretariaten verzonden. Maar niet iedereen bleek het plan op tijd ontvangen te hebben. Daarom versturen we het verslag en de presentatie niet alleen per mail naar alle VAC-secretariaten, maar hebben we ook deze Koerier Online gemaakt met dezelfde inhoud en bijlagen.

Verslag bijeenkomst 18 april 2017

 

Tot onze vreugde was de opkomst hoog en bleek het transitieplan breed gedragen, mits het op een aantal punten zou worden aangepast. Download hier het verslag van de bijeenkomst en de PowerPoint presentatie die tijdens de bijeenkomst vertoond is.Aanpassingen in het transitieplan

 

Naar aanleiding van de inbreng op 18 april jl. wordt het transitieplan op de volgende punten aangepast.

  • In de formele structuur wordt een duidelijke relatie gelegd tussen landelijk bestuur en lokale/regionale WACís en VACís om te zorgen dat zij verbonden blijven en niet van elkaar losgezongen kunnen raken. Omdat er geen Raad van Toezicht meer zal zijn, moet een vorm van controle van onderop worden gevonden zonder dat de organisatie te log wordt. Het doel is dat het bestuur niet zomaar haar gang kan gaan, maar verantwoording moet afleggen over beleid en financiŽn. Er komen nieuwe convenanten tussen landelijk bestuur en lokale/regionale WACís en VACís. De landelijke organisatie krijgt een nieuwe naam, maar de lokale/regionale WACís en VACís kunnen hun naam behouden. Het logo blijft behouden.
  • Aangestuurd wordt op meerjarige afspraken met de Woonbond.
  • Aangestuurd wordt op een onafhankelijke positie ten opzichte van de Woonbond.

Ledenraadpleging

 

Toegezegd is dat we een ledenraadpleging over enkele onderwerpen houden. De opkomst was weliswaar hoog, maar niet alle WACís en VACís waren vertegenwoordigd. En brede steun voor het transitieplan is nodig om het te kunnen laten slagen. Daarom de volgende vraag: zou je (elk VAC-lid apart, dus niet per commissie) deze vragenlijst willen invullen en terugmailen naar info@vacpuntwonen.nl? Graag ontvangen we je reactie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 1 mei 2017.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Actuele ledenlijsten

 

In de toekomst willen we graag mailings naar alle individuele VAC-leden versturen. Graag ontvangen we daarom van alle commissies de actuele ledenlijsten met mailadressen. Dat kan per mail naar info@vacpuntwonen.nl.

Sjaal vergeten?

 

We is op 18 april jl. een lichtblauwe sjaal vergeten?

Mail naar info@vacpuntwonen.nl of bel naar
(030) 261 04 75. Dan kijken we hoe we de sjaal bij u
terug kunnen bezorgen.