Nieuws van VACpunt Wonen

Actieplan ‘Red de VAC-organisatie!’

 

Op 17 januari was een aantal van u aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst van VACpunt Wonen. Interim directeur Mechtild Linssen presenteerde daar het actieplan voor het behoud van de VAC-organisatie [link PPT en verslag]. Doelstelling is samengaan met het Woonbond Kennis- & Adviescentrum (WKA), met behoud van de eigen identiteit. De voorwaarde hiervoor is dat VACpunt Wonen zichzelf kan bedruipen en het WKA geen geld toe hoeft te leggen. Daarvoor zijn we landelijk op zoek naar geld uit de markt voor:

• de ontwikkeling van een VAC-kwaliteitsstempel,
• een jaarlijks terugkerende Margaret Staal-Krophollerprijs, en
• dienstverlening op het gebied van wonen & zorg.

Meer hierover leest u in de verschillende items hieronder. Daarnaast lobbyen we bij Tweede Kamerleden en de ministeries van BZK en VWS voor ontwikkelgelden voor het VAC-stempel. Er worden veel gesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit de markt, met politici en ambtenaren. Men is positief over onze plannen; nu is het nog zaak dat dit ook de benodigde financiële bijdragen gaat opleveren. We blijven er hard voor knokken!

Artikel Cobouw en Motie Tweede Kamer

 

Dat de lobby al succes heeft, bleek vorige week. Op dinsdag verscheen een artikel in de Cobouw onder de titel 'Beschermvrouwe gebruikersvriendelijke woningen knokt voor lijfsbehoud'. Donderdagavond 16 februari jl. is de Wet Kwaliteitsborging in de bouw behandeld in de Tweede Kamer. Daarbij is ook gesproken over VACpunt Wonen. Zowel Albert de Vries (PvdA) als Erik Ronnes (CDA) hebben een lans gebroken voor het VAC-werk en Ronnes heeft een motie ingediend voor financiële ondersteuning van VACpunt Wonen voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstempel. Lees verder>

VAC-kwaliteitsstempel

 

Om het projectvoorstel voor het VAC-kwaliteitsstempel kracht bij te zetten, hebben we de Woonbond en Vereniging Eigen Huis gevraagd het voorstel te steunen. Bij een aantal partijen is inmiddels interesse gebleken voor de ontwikkeling van het VAC-stempel. Denk aan Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en het ministerie van BZK. Doelstelling is deze partijen binnenkort bij elkaar aan tafel te krijgen om te praten over de financiering ervan.

Daarnaast is de inbreng van VAC-leden van groot belang! Inmiddels staat de eerste klanbordbijeenkomst gepland en wel vandaag, op maandag 20 februari a.s.Werkgroep financiën en IT i.o.

 

We starten niet alleen met een werkgroep VAC-stempel, maar ook met een werkgroep financiën Binnenkort zullen de geïnteresseerden voor deze werkgroep benaderd worden. Mocht je je niet opgegeven hebben maar wel interesse hebben, meld je dan aan via info@vacpuntwonen.nl.  

Na de nieuwjaarsbijeenkomst heeft mevrouw Schakel van VAC Maassluis, die IT-er van beroep is, aangeboden om mee te denken over de digitalisering van het VAC-werk. Denk daarbij aan de website, het systeem voor e-learning en de IT-uitdaging van het stempel. We gaan nog niet direct met het onderwerp aan de slag, maar willen al wel peilen wie uit de achterban nog meer deskundig is op IT-gebied en bereid is die know how te delen. Mail naar info@vacpuntwonen.nl.

Margaret Staal-Krophollerprijs

 

In oktober 2016 is voor de eerste maal de Margaret Staal-Krophollerprijs uitgereikt. De prijsvraag bleek een groot succes en heeft alles in zich om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Hierover zijn we in gesprek met het Nederlands Verbond van Toeleveranciers in de Bouw (NVTB).

De NVTB is een groot voorstander van een jaarlijks terugkerende award; we zijn nog in gesprek over de mogelijkheden van financiering.Ambassadeurs gezocht!

 

Er zijn veel personen en partijen die het VAC-werk een warm hart toedragen. Een aantal van hen hebben we per mail de vraag voorgelegd of zij ons een foto en een quote willen leveren waarin ze de waarde van het VAC-werk verwoorden, die we op de website kunnen zetten.

Ook in uw netwerk zijn ongetwijfeld personen die fan zijn van het VAC-werk. Denk bijvoorbeeld aan de wethouder, de corporatiedirecteur, een ontwikkelaar, etcetera. Het is ontzettend belangrijk dat we juist ook van hen horen dat zij jullie werk waarderen! Daarom vragen we u dringend om de namen van personen door te geven die we kunnen benaderen met het verzoek om een quote. Wilt u weten wie we al benaderd hebben? Klik hier voor de lijst met tot nu toe. U kunt namen doorgeven via info@vacpuntwonen.nl. U kunt contactpersonen natuurlijk ook zelf vragen of ze een quote (liefst kernachtig, in ca. 250 - 500 tekens) met een foto willen leveren. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Reminder Jaarbeeld

 

Begin januari stuurden we u de jaarlijkse Jaarbeeld enquête toe. Inmiddels heeft ongeveer de helft van alle commissies de vragenlijst ingevuld. Allen hartelijk dank daarvoor! Hierbij roepen we de andere commissies op om de lijst ook in te vullen. Hoe meer gegevens we hebben, hoe betrouwbaar het beeld dat we kunnen schetsen. En hoe beter we weten welke knelpunten wonend Nederland in en rond zijn huis ervaart. Dat is belangrijke informatie voor bouwende partijen, die we straks met hen willen delen, onder andere via persberichten en sociale media. Hier vindt u de link naar de enquête. Wilt u de vragenlijst eerst inzien? Klik dan hier voor de lege vragenlijst (PDF).

Bruikbaarheidseisen toch in de Wet

 

Eerder berichtten wij u dat de bruikbaarheidseisen uit de bouwregelgeving zouden verdwijnen. Als gevolg van de succesvolle lobby van onder andere VACpunt Wonen komen de bruikbaarheidseisen toch terug in het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Gemeenten krijgen wel de mogelijkheid om er via maatwerk (bijvoorbeeld voor tiny houses) gemotiveerd van af te wijken. Dat beloofde Minister Blok tijdens het Notaoverleg op 19 december 2016 waarin het Bbl werd behandeld. VACpunt Wonen deed samen met haar partners van de Woonalliantie mee aan de lobby en is blij met het resultaat. Lees verder>Wet kwaliteitsborging in de Tweede Kamer

 

De publieke tribune van de plenaire zaal van de Tweede Kamer was goed gevuld met de vertegenwoordigers van alle partijen die te maken hebben met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het contrast met de bezetting in de plenaire zaal was groot: slechts zes van de 150 stoelen waren bezet met fractievertegenwoordigers van de VVD, PvdA, CDA, SP, PVV, D66 en de SGP.

De Woonalliantie (Woonbond, VACpunt Wonen, en Ieder(in, aangevuld met VEH) pleit voor uitstel van de systeemwijziging. Daarvoor hebben we drie redenen.

  • De experimenten met het voorgestelde private borgingssysteem hebben aangetoond dat het systeem nog onvoldoende kwaliteitsgarantie biedt. Zoals de Vereniging Eigen Huis eerder heeft geschreven: ‘Het is een sprong in het diepe, in de wetenschap dat er tot nu toe geen water in het zwembad zat, en zonder te controleren of dat inmiddels wel het geval is.’
  • De financiële consequenties voor de (bouw)consument zijn nog onvoldoende in beeld.
  • De keuze om kleinere bouwwerken vergunnings/borgingsvrij te maken moet worden heroverwogen. Hierdoor verslechtert de positie van de (bouw)consument in plaats van dat deze verbetert.

De maatregelen die we graag ingevoerd en aangescherpt willen zien zijn de volgende.

  • Het is goed dat de aansprakelijkheid van de aannemer wordt vergroot, ook voor gebreken die bij oplevering zijn gemist. Echter de informatieplicht over de verzekering en het 5% depot bij oplevering moet harder worden geregeld.
  • Ook is het goed dat de toetsing van bouwplannen verschuift naar het ment van oplevering. Echter daar hoort een verplicht consumentgericht opleverdossier bij.

De dames en heren van de Tweede Kamer zijn er sinds donderdagavond eigenlijk wel uit, zo lijkt het. Achter de schermen is nog druk gelobbyd en ook de Woonalliantie heeft haar geluid nogmaals duidelijk laten horen in gesprekken met Kamerleden en middels een brief aan de Tweede Kamer. Maar de kans is zeer groot dat de Kamer dinsdag 22 februari a.s. voor de wet stemt.

Afdrachten

 

Onlangs heeft u de factuur voor de jaarlijkse afdracht ontvangen. De afdracht is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten waarin de VAC actief is. Ten opzichte van 2016 zijn de prijzen met 2,1% verhoogd (inflatiecorrectie). Klik hier voor het overzicht van de afdrachten 2017.

Toolkit Advies & Toolkit Onderzoek

 

Dat standaardisering van procedures belangrijk voor de uitstraling en de kwaliteit van het VAC-werk, daar zijn we het eigenlijk allemaal wel over eens. Dat bleek in het afgelopen jaar tijdens meerdere VAC-bijeenkomsten. Zeker als we doorgaan met het ontwikkelen van het stempel is dat geen overbodige luxe! Daarom is er de Toolkit Advies en de Toolkit Onderzoek. Hierin zitten alle documenten en tools die nodig zijn om een advies uit te brengen of om onderzoek te doen. Commentaar is welkom!Nieuws van de Adviescommissies Wonen

WAC Nijmegen online

 

De Stichting Woonadviescommissie Nijmegen (WAC Nijmegen) is sinds 2015 actief en heeft sinds kort een eigen website. Om zichzelf bij een breder publiek bekend te maken en hun website onder de aandacht te brengen verspreidde de commissie onlangs het volgende bericht.


WAC Nijmegen nu online!
Wij werken graag samen met alle partijen die tot doel hebben de kwaliteit van wonen en woonomgeving in Nijmegen (nóg) beter te maken.

Wat doen wij?
Een advies van WAC Nijmegen in de juiste fase van het bouwproces kan helpen om de woning en woonomgeving optimaal te laten aansluiten bij de wensen van de bewoner. Zonder extra kosten: immers, de eventuele wijzigingen worden dan vanaf het begin meegenomen in het ontwerp.

Meer weten?
Op onze website vindt u veel meer informatie. In ons jaarverslag jaarverslag leest u wat we tot nu toe hebben gedaan en welke adviezen we hebben uitgebracht. Natuurlijk is het een beknopt verslag.

Contact
Wilt u meer weten? Neem gerust contact op. Wij zijn te bereiken via info@wacnijmegen.nl of het contactformulier op de website of op 06- 361 726 85 (secretaris) of (06) 146 609 72 (voorzitter).

VAC Purmerend 60 jaar

 

In november 2016 vierde VAC Purmerend haar zestigjarig bestaan. Daarmee is het één van de oudste actieve commissies in Nederland. VACpunt Wonen feliciteert de Purmerendse commissie met haar jubileum en wenst haar toe dat zij nog heel lang een succesvolle bijdrage kan leveren aan de woonkwaliteit in Purmerend. (Op de afbeelding nieuwbouwproject Wallant in Purmerend).Overlijdensbericht

 

VAC Voorschoten meldde dat hun gewaardeerde VAC-lid de heer Han Bal onlangs is overleden. Han Bal vervulde jarenlang de rol van penningmeester bij VAC Voorschoten. “Han een heel fijn, bedachtzaam persoon, echt een aardige man. Het was een plezier om met Han samen te werken”, aldus Monique Heeg van VAC Voorschoten. VACpunt Wonen condoleert VAC Voorschoten met het verlies en wenst hen veel sterkte toe in de komende tijd.

Uit het nieuws

Beurs Liever thuis!

 

Het duurt nog een hele poos, maar toch attenderen we u vast op de beurs liever thuis!, die plaatsvindt van 23 t/m 25 november 2017 in Eindhoven. Op de beurs zijn aanbieders te vinden die laten zien wat er allemaal mogelijk is om comfortabel, veilig en met plezier thuis te blijven wonen. Het aanbod is enorm divers, van domotica tot gezonde voeding en van medicijnhorloges tot badkamers met comfort. De toegang is gratis als je vooraf registreert via de website. Meer weten? kijk op www.lieverthuis.info.8 maart: gratis debat over transformatie

 

Hoe zorgen we ervoor dat de transformatiepotentie van de bestaande stad optimaal wordt benut? Dat begint bij inzicht in de werkelijke mogelijkheden. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan minimaal 35% van de woningbehoefte worden gerealiseerd binnen bestaand stedelijk gebied. Bij een lagere huishoudensgroei loopt dit op tot maximaal 80%.

Maar in hoeverre kan dit op financieel verantwoorde wijze gebeuren? En lukt dit ook nog binnen een acceptabele periode, gegeven de complexiteit van de opgaven en de veelheid aan belangen? En ook niet onbelangrijk, in welke mate willen mensen wonen op deze locaties en in de woonmilieus en woningtypen die hier ontwikkeld kunnen worden? Dit alles is voer voor debat, dat zal plaatsvinden op 8 maart in stadion Galgenwaard in Utrecht. Deelname is gratis. Meer weten? Klik hier.