Nieuws van VACpunt Wonen

Gratis naar de Bouwbeurs

 

Van 6 t/m 10 februari 2017 vindt de jaarlijkse Bouwbeurs plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. Op ons verzoek biedt de organisatie VAC-leden gratis entree (aan de kassa betaalt u € 35).

De Bouwbeurs staan drie thema's centraal: digitaal, duurzaam en vakbekwaam. Bij Building tomorrow draait om de toekomst met demonstraties 3D-printing en robotproductie. Ook is er veel aandacht voor duurzaamheid: biobased en luchtdicht bouwen, duurzaam renoveren, 0 op de meter, enzovoorts. Meer informatie op www.bouwbeurs.nl.Door de ogen van …

 

Op 3 november jl. verzorgde VACpunt Wonen adviseur Nelleke Nelis een workshop tijdens het ZEN-festival. ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. De titel van de workshop luidde “Door de ogen van… bewoners”. De deelnemers concludeerden aan het einde van de bijeenkomst dat daar nog een wereld te winnen valt: “Een of andere ingenieur heeft geprobeerd zoveel mogelijk informatie in een brochure te proppen.” Op de foto: middenvoor (donkergroen jasje) Eline Lemstra, voorzitter van WAC-Eemnes, op de kop van de tafel Monique Zwetsloot van WAC Wageningen. Ook Ric Hettinga (WAC Utrechtse Heuvelrug) en Herm Geerbex (VACwonen Venlo) waren aanwezig. Lees verder>Woonalliantie over de nieuwe Bouwwet

 

Op 10 november jl. waren de directeuren van de vier woonconsumentenorganisaties bij elkaar in het kader van de Woonalliantie. De Woonbond, Ieder(in) en VACpunt Wonen hebben zitting in de Woonalliantie; Vereniging Eigen Huis haakt aan op thema’s. De Woonalliantie heeft een duidelijk statement afgegeven aan RTL Nieuws over de nieuwe Bouwwet de zogenaamde Wet private kwaliteitsborging. Kort gezegd begeeft Blok zich met de nieuwe wet op een heilloze weg. De maatschappelijke kosten zijn namelijk hard, maar de baten zijn zacht en pilots met de nieuwe wet leveren veel problemen op. De wet bevat enkele positieve elementen, maar die behoeven wel meer nadruk. De opgenomen garanties moeten nog beter, de invloed voor de gebruiker moet groter, en er is nog lang geen zicht op een goede benchmark van niet alleen de bouwkwaliteit, maar met name ook de woonkwaliteit. De wet wordt binnenkort in de Tweede Kamer behandeld.

Veiligheid van uw installatie een belangrijk goed

 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde vorig jaar dat consumenten niet een gegarandeerd goed onderhoud van hun cv-ketel kunnen krijgen. Ook consumentenorganisaties waaronder Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond pleiten voor een wettelijk keurmerk voor installatiebedrijven. Zo moet het aantal koolmonoxideslachtoffers worden teruggedrongen. Met het kwaliteitslabel OK CV is dat mogelijk. VACpunt Wonen heeft zitting in de stuurgroep van dit onafhankelijke kwaliteitslabel. Lees verder>Stand van zaken VAC-proof stempel

 

Zoals u wellicht weet heeft VACpunt Wonen in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een VAC-proof stempel. Uit het onderzoek komt naar voren dat een dergelijk instrument alleen kans van slagen heeft als voldaan wordt aan een viertal basisvoorwaarden, namelijk: behoefte, betrouwbaarheid, bekendheid en budget.

Bij betrouwbaarheid moet u vooral denken aan kwaliteit en uniformiteit, thema’s die in verschillende bijeenkomsten in het afgelopen jaar geregeld aan bod zijn gekomen. VACpunt Wonen werkt verder aan de invulling van deze basisvoorwaarde door het ontwikkelen van een uniforme VAC-adviesprocedure met bijbehorende documenten en instrumenten. De klankbordgroep is gevraagd mee te kijken.Laatste datum bestellingen

 

Wilt nog een bestelling doen bij VACpunt Wonen en daar dit jaar nog de factuur voor ontvangen? Dan kan dat tot uiterlijk vrijdag 16 december a.s. Bestellingen die na deze datum binnenkomen, kunnen in verband met de jaarafsluiting niet meer in 2016 gefactureerd worden.

Kantoorsluiting

 

Vanaf maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 30 december 2016 is het kantoor van VACpunt Wonen gesloten. Vanaf maandag 2 januari 2017 staan wij u graag weer te woord.

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Mutaties

 

Uit het nieuws

Alle veranderingen van de Omgevingswet samengevat

 

De Omgevingswet in één handzaam document, waarin u precies ziet welke belangrijkste veranderingen er op het spel staan ten opzichte van de ‘oude’ wet en welke nieuwe instrumenten oude vervangen. Sinds kort is de 'Was-wordt-lijst' beschikbaar op de site van de G32.

Slimme meter: energiebesparing valt tegen

 

Van de slimme meter verwacht de overheid een gemiddelde energiebesparing van 3,5 procent. Huishoudens met een slimme meter besparen gemiddeld echter minder dan 1 procent energie, zo blijkt uit onderzoek van het PBL. Lees verder>