Nieuws van VACpunt Wonen

Column Jos Lichtenberg

 

Een van de sprekers op de jubileumdag op 6 oktober jl. was Jos Lichtenberg, hoogleraar productinnovatie aan de TU Eindhoven. Hij werd zo geïnspireerd door alle betrokken VAC-leden in de zaal, dat hij een column heeft geschreven voor het blad Bouwtotaal, nummer 10-2016.

Speciaal voor u stelt hij de tekst voor deze Koerier Online beschikbaar.Manifest ‘Bouwen met waarde(n)’

 

Op maandag 26 september jl. overhandigden Heijmans, OVG Real estate, Royal HaskoningDHV, VACpunt Wonen, De Groene Zaak, MVO Nederland, de Dutch Green Building Council (DGBC) en ROCKWOOL het manifest 'Bouwen met waarde(n)' aan drs. Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van BZK. Met het Manifest vroegen de koplopers in de bouw aandacht voor het opnemen van sociale en maatschappelijke doelen in de bouwregelgeving.Vertrek Joy van de Bruinhorst

 

Per 1 november aanstaande gaat Joy van de Bruinhorst VACpunt Wonen verlaten. “Dit is mijn eigen keuze geweest en deze beslissing staat los van de huidige situatie bij VACpunt Wonen”, vertelt Joy.

“Vanuit mijn opleiding Bouwkunde ben ik afgestudeerd als bouwkundige en met name gespecialiseerd in het begeleiden van het totale bouwproces vanaf de eerste tekening tot en met het gebruik en beheer van gebouwen. De afgelopen tijd merkte ik dat ik te weinig van deze bouwkundige kennis kwijt kon en dat ik liever dichter op het daadwerkelijke bouwproces zit. Doordat ik nog niet zo lang geleden ben afgestudeerd, kom ik nog in aanmerking voor een startersfunctie waar je binnen een bedrijf via praktijkervaring intern verder wordt opgeleid. Recentelijk is er z’n soort functie binnen het bouwprojectmanagement op mijn pad gekomen. Dit is een kans die zich niet snel weer voordoet. Vandaar ook de keuze om deze kans met beide handen aan te pakken en daarmee ook afscheid te nemen van VACpunt Wonen en de VAC-organisatie.

Alle Adviescommissies Wonen die mij het afgelopen jaar op mijn rondreis door Noord-Holland en Zuid-Holland hebben ontvangen en met mij in gesprek zijn gegaan, wil ik hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en medewerking. Jullie input is zeker niet voor niks geweest en deze gedeelde informatie is ook intern teruggekoppeld en beschikbaar voor mijn collega’s.

Als afsluiting wil ik jullie nog veel succes wensen met jullie advisering en wie weet kom ik sommige van jullie in de toekomst nog tegen! Het VAC-werk heeft zeker een toegevoegde waarde, daar ben ik door jullie verhalen en inzet van overtuigd!"

VAC-advies over fysieke toegankelijkheid

 

Op 14 juli jl. werd het VN-verdrag voor mensen met een beperking werd van kracht. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich vanaf die datum wenden tot het College voor de Rechten van de Mens. Uiteraard geldt dit ook voor (openbare) gebouwen!

Zijn in uw gemeente alle gebouwen toegankelijk? Om hierachter te komen kunnen gemeenten bij u een VAC-advies aanvragen. Om gemeenten hierop te wijzen heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar website een nieuwsbericht met enkele casussen geplaatst.Checklist fysieke toegankelijkheid

 

VACpunt Wonen ontwikkelde speciaal voor de Adviescommissies Wonen een ‘Checklist Fysieke Toegankelijkheid’ waarmee u gebouwen in uw gemeente kunt toetsen. Zo kunt u de gemeente wijzen op problemen met de toegankelijkheid en aangeven hoe een en ander aangepast kan worden. Nog beter is natuurlijk om meteen bij aanbouw de toegankelijkheid goed te regelen en zo kosten, imagoschade en overlast te beperken!Tarievenlijst op verzoek Adviescommissies Wonen

 

Een aantal Adviescommissies Wonen heeft VACpunt Wonen gevraagd om een lijst met tarieven voor diensten die de Adviescommissies Wonen leveren. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Het gebruik van de tarievenlijst is geheel vrijblijvend! En alle prijzen zijn indicaties!

Wellicht heeft u uw commissie een convenant met de corporatie of gemeente waarvoor u de adviezen verzorgt. Het vragen van losse vergoedingen voor adviezen is dan niet aan de orde, zult u misschien denken. U kunt de tarievenlijst echter wel gebruiken bij uw onderhandelingen over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage.

De tarievenlijst kunt u hier downloaden. Lees vooral ook de toelichting bij de tarievenlijst. Heeft u naar aanleiding van deze tarievenlijst of de toelichting daarop vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Mónika Szöllősi, administrateur bij VACpunt Wonen, tel: (030) 261 04 75 of info@vacpuntwonen.nl.

Afscheid André Thomsen

 

Op 8 oktober jl. vond de landelijke huurdersdag van de Woonbond plaats. Op deze dag nam André Thomsen afscheid als adviseur van de Woonbond. De emeritus hoogleraar woningverbetering en woningbeheer aan de TU Delft trad ook vaak op in Den Haag namens de Woonalliantie, een samenwerkingsverband tussen de consumentenorganisaties VACpunt Wonen, de Woonbond en Ieder(in).Woningwet biedt kansen

 

Huurders hebben in het kader van de nieuwe Woningwet een stevigere positie gekregen. Ze hebben adviesrecht over tal van onderwerpen en krijgen forse bijdragen van de corporaties om hun taak naar behoren uit te kunnen voeren. Deze ontwikkeling biedt kansen voor VAC’s om nauwer te gaan samenwerken met huurderscommissies. U kunt hen bijvoorbeeld rechtstreeks adviseren over de gebruikskwaliteit van (ver)bouwprojecten. Meer weten over de woningwet? Kijk dan op www.woningwet2015.nl.

Subsite? Gebruik niet Microsoft Edge!

 

Heeft uw commissie een subsite via de website van VACpunt Wonen? Gebruik voor het onderhoud dan niet Microsoft Edge. Deze browser wordt bij de update naar Windows 10 vaak automatisch geïnstalleerd, maar het programma werkt niet goed samen met het Content Management Systeem van onze website. Gebruik voor het beheer van de subsite daarom altijd Internet Explorer.

Nieuws van de Adviescommissies Wonen

Lintje

 

Ook in Voorschoten is dit voorjaar een voormalig VAC-lid gedecoreerd. Mevrouw Cecile Sloots is op 26 april 2016 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Cecile Sloots was van 1988 tot 2002 voorzitter van de VAC Voorschoten. Cecile is een bevlogen, enthousiasmerende dame en draagt de VAC nog steeds een warm hart toe.De drie oudste Adviescommissies

 

Tijdens de jubileumdag van 6 oktober jl. was de foyer versierd met een aantal slingers. Rob Welman van VAC Leeuwarden stuurde twee foto’s toe van de vlaggetjes van de drie oudste VAC's. Deze vlaggetjes symboliseren de lange geschiedenis van het netwerk van de VAC’s. Chapeau!

  • VAC Leidschendam-Voorburg 66 jaar
  • VAC Wageningen 65 jaar 
  • VAC Leeuwarden 64 jaar


Opheffing PB Utrecht, donaties voor jubileum

 

Het provinciaal bestuur van de VAC’s in Utrecht wordt niet langer gesubsidieerd. Daarom heeft het PB besloten zichzelf op te heffen. Dat is jammer, maar gelukkig zullen de commissies elkaar ook in de toekomst goed weten te vinden. De overgebleven gelden zijn verdeeld onder de betrokken commissies, die hiervan vervolgens een donatie hebben gedaan aan VACpunt Wonen ter gelegenheid van het jubileum. We danken WAC Amersfoort, WAC Bunnik, VAC Veenendaal, VAC Zeist en PB Utrecht hartelijk voor hun bijdrage!

De Woon Advies Commissie Wageningen bestaat 65 jaar!

 

De hierboven al eerder genoemde WAC Wageningen nodigt geïnteresseerde VAC-leden van harte uit om het 65-jarig bestaan met hen te vieren. De jubileumbijeenkomst vindt plaats op 1 november aanstaande tussen 16.30 en 19.00 uur, met een hapje en een drankje in de serre van “Thuis” aan de Stationsstraat 32 in Wageningen. Laat het even weten als u wilt komen en mail naar Rolien Hadders: wacwageningen@gmail.com.

Jubilea VAC Gaasterland en VAC's Zeeland

 

Ook VAC Gaasterland en de VAC's in Zeeland vieren een feestje.

Op 28 oktober viert VAC Gaasterland haar 60 jarig bestaan. Meer informatie: vacgaasterland@gmail.com.

Het Zeeuwse feestje vindt plaats op 30 november a.s. in Sluis. Meer informatie bij Emmy Galama, ergalama@zeelandnet.nl.Facebookpagina voor WAC Eemnes

 

WAC Eemnes stelt brengt het heugelijke nieuws van de geboorte van de Facebook pagina van WAC Eemnes! "Na het uitreiken van de MSK-prijs aan het project Zuidpolder (genomineerd door WAC Eemnes) raakt ook onze commissie soms in een stroomversnelling. Op verzoek van het projectbureau zijn we met de Facebook pagina gestart, zodat er over en weer berichten gepost kunnen worden met het idee de advisering door de WAC aan Zuidpolder beter onder de aandacht te brengen bij de (toekomstige) bewoners. Goed plan!"

Uit het nieuws

Bewonerscommunicatie bij zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN)

 

Goede communicatie tussen bouwer en bewoner is een onmisbare schakel bij zeer energiezuinige nieuwbouw (kortweg ZEN). De brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ geeft daarvoor tips en aanbevelingen. De brochure is opgesteld met de praktijkkennis van deelnemers van het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN), waarin ook VACpunt Wonen zitting heeft, en is hier te downloadenZEN-festival 2016

 

Nog meer ZEN-nieuws: over vijf jaar is alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal of energieleverend. Dat is onontkoombaar. En een enorme kans. Voor de bewoner. Voor de samenleving. Maar vooral ook voor de bouwer, de corporatie, de belegger en de projectontwikkelaar! We zitten midden in een kentering, waarbij de kennis bij de aanbieders en de mindset van de bewoners razendsnel aan het veranderen zijn.

Daarom organiseren de deelnemende partijen op 3 november a.s. een ZEN-festival waar u kunt zien, horen en leren van koplopers en trendsetters waar de sector staat en welke kant het op gaat. Ook VAC-leden zijn van harte uitgenodigd.IJswoningen

 

Je woning verwarmen met ijs? Hoe onlogisch het ook klinkt: in herstructureringswijk Goes-West is het werkelijkheid. De 20 ijswoningen van corporatie RWS worden op constante temperatuur gehouden door een warmtepomp die warmte aan het water onttrekt, net zo lang tot het ijs wordt. In de zomer wordt de woning gekoeld met het ijs. De bewoners zijn erg tevreden. Lees meer op www.rwsgoes.nl/ijsvancolumbus.Brandpreventieweken ‘Hé doe de deur dicht’

 

Een simpele handeling als het altijd sluiten van de binnendeuren voordat je gaat slapen redt levens bij brand. Je hebt dan meer kans en tijd om veilig te vluchten en gered te worden. Deze nieuwe onderzoeksinzichten zijn de speerpunten van de Landelijke Brandpreventieweken met als thema ‘Hé doe de deur dicht’. Gesloten deuren zorgen ervoor dat de giftige rook – de grootste bedreiging bij brand! – nog enige tijd buiten de leefruimte blijft. Elke minuut extra vluchttijd is, met name voor senioren die vaak minder mobiel zijn, van levensbelang. Lees verder>Campagne om eigen huis zuiniger te maken

 

Energie besparen doe je nu. Dat is het motto van een campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken om huiseigenaren te stimuleren dak, vloer, gevel, spouwmuur of ramen van hun woning te isoleren. Veel mensen hebben geen idee wat isolatie kost, en 60 tot 70% schat te laag in wat het oplevert. Uit een enquête blijkt dat de helft van de ondervraagden wel (zeer) geïnteresseerd is in energiebesparende maatregelen. Energiebesparing scheelt in de stookkosten, levert meer comfort in huis op en is goed voor het milieu. Lees verder>Lokale Monitor Wonen

 

De huurder van een corporatiewoning betaalt gemiddeld een derde van zijn inkomen aan woonlasten (huur, energierekening, lokale belastingen). Bij bijna twee op de drie huurders van een corporatiewoning sluit de huur die zij betalen aan bij hun inkomen. Deze en nog veel meer feiten over het wonen zijn vanaf nu te vinden in de Lokale Monitor Wonen op Waarstaatjegemeente.nl. Lees verder>

E-book voor vrijwilligersorganisaties

 

Een organisatie die met vrijwilligers werkt moet van alle markten thuis zijn. Een gezond financieel beleid voeren, anticiperen op wet en regelgeving, mensen aansturen en vrijwilligers werven. Het PEP E-boek biedt ondersteuning. Lees verder>