Actuele cursusinformatie

Uitnodiging VAC-werkplaats 'Langer thuis wonen'

 

Op vrijdag 25 november a.s. van 13.00 tot 16.30 uur organiseert VACpunt Wonen een VAC-werkplaats 'Langer thuis wonen'. De VAC-werkplaats wordt gehouden tijdens de beurs 'Liever thuis' in het beursgebouw te Eindhoven. In de ochtend en na afloop van de bijeenkomst is het mogelijk om de beurs te bezoeken.

De VAC-werkplaats is een eerste pilot en bedoeld voor het delen en uitwisselen van kennis en het samen oppakken van nieuwe ontwikkelingen. Deze VAC-werkplaats wordt georganiseerd rond het thema Langer thuis wonen. De volgende drie onderwerpen zullen tijdens de VAC-werkplaats besproken worden:

  • Lokale aanpak toegankelijkheidscan openbare gebouwen n.a.v. motie Mona Keijzer
    Onlangs is het VN-verdrag voor mensen met een beperking van kracht geworden. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich vanaf die datum wenden tot het College voor de Rechten van de Mens. Uiteraard geldt dit ook voor (openbare) gebouwen! De VAC-organisatie is via een motie van Mona Keijzer gevraagd te zorgen voor een toegankelijkheidscan. Hoe kunnen lokale VAC’s dit onder de aandacht brengen van de gemeente? Hoe werkt een toegankelijkheidscan? Met wie kunnen we samenwerken?
  • Transformatie zorgvastgoed
    Een grote opgave voor zorginstellingen is de transformatie van het overtollige zorgvastgoed ontstaan door het nieuwe beleid van langer thuis wonen. Wat zijn de mogelijkheden voor het VAC-werk? Wat kan onze inbreng zijn? Hoe brengen we onder de aandacht van de zorginstellingen?
  • Energie- en Wooncoaches Apeldoorn e.o.
    In Apeldoorn e.o. wordt binnenkort gestart met het opleiden van energie- en wooncoaches. De werkzaamheden van deze coaches zullen voornamelijk gericht zijn op het bewust maken en voorlichten van particulieren m.b.t. energiebesparing en het langer thuis wonen. Wat zijn de mogelijkheden voor het VAC-werk? Wat kan onze inbreng zijn? Hoe brengen we dit initiatief onder de aandacht van gemeenten?

Beoogd resultaat van de VAC-werkplaats

 

Bovenstaande vraagstukken zullen groepsgewijs behandeld en besproken worden. De deelnemers worden in drie groepen verdeeld. Per groep wordt één onderwerp behandeld en uitgewerkt. Aan het eind van middag is het resultaat per onderwerp een pakket van ideeën en middelen waarmee een Adviescommissie Wonen lokaal aan de slag kan. De resultaten worden daarna door VACpunt Wonen verder uitgewerkt en op papier gezet. Voorafgaande aan de bijeenkomst zal VACpunt Wonen zoveel mogelijk relevante informatie en hulpmiddelen, zoals vragenlijsten verzamelen, zowel landelijk als lokaal. Indien u zelf relevante informatie heeft die u wilt delen, dan stellen wij het op prijs als u dit met ons deelt voor algemeen gebruik in de organisatie.

Programma

 

Het programma voor de bijeenkomst is als volgt:

10.00 – 12.45 u Bezoek beurs (optioneel)
12.45 – 13.00 u Ontvangst met koffie & thee
13.00 – 13.10 u Welkom en introductie door Nelleke Nelis
13.10 – 13.40 u Presentatie Nelleke Nelis: mogelijkheden VAC-werk en Langer thuis wonen
13.40 – 14.00 u Discussie en uitwisseling VAC’s
14.00 – 14.15 u Pauze
14.15 – 16.00 u Workshop naar keuze van de drie onderwerpen
16.00 – 16.30 u Afsluiting en verdere afspraken

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden per e-mail bij Leontine Broer tot uiterlijk 11 november 2016 onder vermelding van uw naam + VAC-naam. De kosten voor deze speciale bijeenkomst zijn € 80,00 per persoon. De toegang tot de beurs is gratis als wij de groep collectief van te voren aanmelden. VACpunt Wonen zal dan ook zorgen voor de aanmelding bij de beurs. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Nelleke Nelis.