Actuele ontwikkelingen

6 oktober: VAC-jubileumdag!

 

Het aftellen naar de feestelijke jubileumdag op 6 oktober 2016 is begonnen! We vieren dan een dubbel jubileum: in 1946 werd de eerste Adviescommissie Wonen (VAC) opgericht én VACpunt Wonen bestaat vijftig jaar.

De jubileumdag staat geheel in het teken van de woonconsument en de gebruikskwaliteit van het wonen. Zo geeft minister Blok acte de présence en houdt hoogleraar productinnovatie Jos Lichtenberg een presentatie over het bij elkaar brengen van de markt en de consument. In de Superbrainstorm gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over actuele woononderwerpen. De belangstelling voor de dag is groot: alle plaatsen zijn inmiddels vergeven.Margaret Staal-Krophollerprijs

 

Margaret Staal-Kropholler was de eerste vrouwelijke architect. Zij vroeg nadrukkelijk aandacht voor de bruikbaarheid van woningen en brak een lans voor consumenteninvloed op woningbouwplannen. Reden genoeg voor VACpunt Wonen om de nieuwe award voor gebruikskwaliteit naar deze gedreven, moderne voorloper van het VAC-werk te vernoemen.

Leden van de Adviescommissies Wonen hebben kandidaten voorgedragen voor deze nieuwe onderscheiding die personen en/of bedrijven die gebruikskwaliteit een warm hart toedragen in het zonnetje te zetten. Op 2 september jl. heeft een deskundige jury bepaald wie op 6 oktober a.s. de prijs in ontvangst mag nemen. De prijs wordt op jubileumdag uitgereikt door niemand minder dan minister Blok.VAC-advies over fysieke toegankelijkheid

 

Op 14 juli jl. was het dan echt zover: het VN-verdrag voor mensen met een beperking werd van kracht. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich vanaf die datum wenden tot het College voor de Rechten van de Mens. Uiteraard geldt dit ook voor (openbare) gebouwen!

Zijn in uw gemeente alle gebouwen toegankelijk? Om hierachter te komen kunt een VAC-advies aanvragen. Lees verder>Verkeerd draaiende deuren kosten geld!

 

Wist u dat de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van deuren in nieuwe en bestaande woningen een belangrijk knelpunt is? Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die VACpunt Wonen houdt onder de bij haar aangesloten Adviescommissies Wonen.

Concreet: deuren draaien vaak de verkeerde kant op, slaan tegen elkaar aan of zijn onhandig gepositioneerd. Dat zorgt niet alleen voor veel ongemak, maar ook voor gevaarlijke situaties (zie foto). Het omhangen van deuren is een eenvoudige en vaak effectieve oplossing, maar de kosten bedragen al gauw enkele honderden euro’s. Per deur!

De kosten gelden voor woningen in niet-bewoonde toestand; in bewoonde toestand kunnen de kosten natuurlijk makkelijk hoger uitvallen. Daarnaast zorgt het voor overlast voor de bewoners en kan het leiden tot imagoschade. Het loont dus zeker om vóór de (ver)bouw een VAC-advies aan te vragen! Advies nodig? Klik hier.